Створення бази даних центру працевлаштування студентів

Грудень 21st, 20124:23 am

0


Створення бази даних центру працевлаштування студентів

Однією з найважливіших задач будь-якого університету є працевлаштування студентів. У цій задачі грає важливу роль створення центру, що займається працевлаштуванням студентів інституту. Працевлаштування, крім усього іншого, передбачає збір відомостей про наявні для молоді вакансій, різного роду курсах і можливості проходження практики на реальному підприємстві. Природно припустити, що така організація буде працювати з великим потоком даних (інформація про самих студентах, партнерах і наявність різних можливостей) і зіткнеться з проблемою організації такого роду інформації. Для вирішення подібного типу задач було прийнято рішення створити базу даних, яка забезпечує зберігання, систематизацію та обробку наявних даних.

Тому всі, хто хоче почати свою справу з inksystem.net може звернутися в центр і найняти молодих кадрів.

Центр займається збором інформації про студентів, партнерів і вакансії. Відповідно партнери пропонують ці вакансії, які студенти використовують з урахуванням своїх інтересів. В результаті у розглянутій предметній області були виділені наступні основні об’єкти: “студенти», “партнери”, “сфери інтересів” і “вакансії”.

При побудові схеми самої бази даних необхідно між зазначеними об’єктами вставити проміжні (єднальні) таблиці, які допоможуть виключити дублювання наявних даних і забезпечити правильні зв’язки між основними таблицями.

Таблиці і запити забезпечують базову функціональність, але для зручної роботи цього виявляється недостатньо. Для прискорення заповнення таблиць, забезпечення перегляду і зменшення потенційної кількості помилок при введенні був розроблений ряд таких форм, як, наприклад, “партнери” з контактними даними організацій та їх пропозиціями та “студенти” з базовою інформацією про кожному учням і його перевагах.

Крім збору інформації створена база даних допомагає також аналізувати дані, що поступають. Наприклад, створений запит, обчислює відсоткове використання пропонованих місць студентами, що дає можливість оцінити ступінь залучення партнера і внести корективи у взаємодію з ним.

В результаті виконання даної роботи був проаналізований характер даних, що відноситься до галузі діяльності центру, розроблена структура БД (основні таблиці, запити …), створені засоби для прискорення збору даних та формування статистичної звітності, необхідної центру для організації та реорганізації своєї роботи.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.