Створення системи підтримки прийняття стратегічних рішень у компанії

25 Квітня, 201311:36 am

0


Створення системи підтримки прийняття стратегічних рішень у компанії

Будь-якій компанії в процесі функціонування доводиться приймати рішення пов’язані з її фінансами. Це передбачає аналіз наявних даних про поточний фінансовий стан фірми, а також розрахунки і прогнози для майбутніх періодів. Економіст, який займається позначеними питаннями, повинен не тільки володіти необхідним математичним інструментарієм, а й мати великий практичний досвід його застосування, що пояснюється трудомісткістю описуваного процесу прийняття рішень, а також його специфікою.

Відсутність достатньої практики у людини, що приймає рішення, неминуче означає, що для неї виявиться складним застосування комплексу математичних методів в аналізі фінансового стану реальної компанії. Причина полягає в взаємозв’язках безлічі показників, коли зміна одного значення неминуче викликає і зміна безлічі інших. Потрібно багато часу, щоб навчиться враховувати всі ці взаємозв’язки, адже будь-яке їх упущення обов’язково призведе до серйозних помилок у розрахунках. З метою подолання цього бар’єру повинен бути використаний особливий комплексний метод аналізу.

Пропонується створення системи підтримки прийняття рішень, що базується на імітаційній динамічній моделі грошових потоків компанії. Особливе значення тут буде приділено саме взаємозв’язкам між різними фінансовими показниками. Модель повинна задовольняти принципам простоти практичних розрахунків та оперативності поряд з точністю і інформативністю. В якості основою завдання системи можна виділити аналіз отриманих даних і прогнозування з метою прийняття стратегічних рішень у компанії. Зокрема, передбачається використання моделі в таких сферах як:

– Розрахунки процентних ставок

– Обчислення з цінних паперів

– Розробка оптимальних параметрів позики

– Визначення бар’єрних значень фінансових показників

– Оцінка ризику, диверсифікація

– Планування погашення заборгованості

– Вимірювання прибутковості

– Оцінка виробничих інвестицій

– Вимірювання фінансової ефективності

– Страхові розрахунки

В системі виділяється ряд базових показників, вибір яких залежить від типу розв’язуваних завдань і наявних даних. Наприклад, базовими показниками можуть бути: величина інвестицій, рентабельність капіталу, грошові надходження, величина зобов’язань, ставка відсотка за зобов’язаннями, ставка банківського відсотка, вартість акцій і т.д. На додаток до них передбачається використання ряду допоміжних показників. По-перше, більшість базових величин відбивається також накопиченим підсумком до кожного позначеного періоду часу. По-друге, сюди належать і всі розрахункові коефіцієнти (окупності, оборотності, покриття і т.д.) і відносні показники (як порівняння різних базових значень).

Розглянемо принцип дії системи на простому прикладі:

Керуючий торговим центром площею 2000 кв.м. повинен прийняти рішення про доцільність реконструкції торгового центру результату з наступної інформації:

На сьогоднішній день центр приносить 32 т.д. на місяць чистого прибутку.

Вартість реконструкції складе 500 т.д. що дозволить створити нові площі в розмірі 2000 кв.м. і в два рази збільшити одержуваний чистий прибуток (до 64 т.д. на місяць) і підвищити безпеку завдяки встановленню якісних дверей від компанії superdveri (superdveri.ua). Передбачувані терміни реконструкції-8 місяців, при цьому можливе продовження роботи в рамках вже існуючих площ на термін будівництва.

Є можливість отримати кредит у розмірі 500 т.д. на 2 роки, річний процент по якому становить 12% річних (простий%), повернення якого разом з% передбачається через 2 роки єдиним платежем.

З чистого прибутку центру передбачається відрахування 20 т.д. на місяць до і 40 т.д. після запуску нових площ в фонд погашення заборгованості.

Другий варіант реконструкції передбачає можливість взяти через 4 місяці ще один кредит у 400 т.д. на той же термін, з ідентичними умовами його повернення, але під 13% річних і з його допомогою побудувати ще 1500 кв.м. торгових площ, що принесе додатково 24 т.д. чистого прибутку на місяць.

Термін другого етапу будівництва 6 місяців. Після запуску цих площ передбачається відрахування в фонд погашення заборгованості 15 т.д. щомісяця.

Поєднавши вихідні дані за базовими показниками з інформацією про їх зміни в майбутніх періодах (в задачі розглядалося 2 варіанти зміни значень) керуючий отримав як інформацію про стан базових показників за всі потрібні йому періоди t, так і всі значення допоміжних величин за той же час. У результаті він має необхідну інформацію про фінансовий стан об’єкта досліджень в майбутньому відповідно до розрахунків та прогнозами. Цих даних достатньо для прийняття стратегічного рішення в існуючій ситуації (при незмінних інших умовах).

Висновок 1: обидва варіанти мають економічний сенс т. к. кредити вчасно повертаються, а одержуваний прибуток значно зростає (в 2 або 3 рази).

Висновок 2: 2 варіант є більш привабливим з позиції збільшення чистого прибутку, але володіє великими ризиками. Отримавши ці результати, керуючий прийме рішення про 2-м способі реконструкції, будучи впевненим у незмінності інших умов.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.