Стимулювання інноваційного розвитку в сучасних умовах

22 Лютого, 20135:30 am

0


Стимулювання інноваційного розвитку в сучасних умовах

На сучасному етапі, в умовах виходу з глобальної економічної кризи країна зіткнулася з необхідністю модернізації економіки на основі інноваційного тренда її розвитку як єдиної можливості підвищити конкурентоспроможність економіки країни і на рівних увійти у світове співтовариство.

Інноваційний потенціал є необхідним ресурсом становлення економіки нового типу, інтегрованої у світову господарську систему. Без інноваційного розвитку, розробки технологій і комерціалізації інновацій неможливо ні побудувати економіку нового типу для такої масштабної країни, ні підтримувати її функціонування на рівні, що забезпечує конкурентоспроможність на світовому ринку.

Інноваційна діяльність ще не стала головним чинником подальшого вдосконалення промисловості, що пов’язано з технічним відставанням використовуваного устаткування і технологій, недостатнім розумінням необхідності переходу до нових технологічних укладів, чіткої опрацювання перспектив, цілей і завдань науково-технічного розвитку. Через зношені системи і устаткування працівникам часто потрібно використовувати ufo обігрівачі, щоб ефективно працювати, коли в холодна погода за вікном.

У даній ситуації необхідно, враховуючи досвід зарубіжних країн, проводити заходи, спрямовані на підвищення зв’язків між промисловими підприємствами і державними вузами по залученню і впровадженню в процес виробництва вже наявних розробок і корисних моделей.

Розвиток інноваційного потенціалу регіону і створення конкретних механізмів реалізації інноваційної діяльності дозволять створити умови не тільки для прискорення економічного розвитку, але й для цілеспрямованого управління процесом комерційного використання досягнень науки і техніки. Потенціал науки та інновацій є вирішальним фактором довготривалого і стійкого розвитку регіону.

До числа інструментів, використання яких спрямоване на інноваційну модернізацію економіки, відноситься створення особливих економічних зон. Створення економічних зон є дієвим і перспективним напрямом розвитку окремих територій і регіонів в цілому за рахунок залучення іноземних інвестицій та розвитку високотехнологічних виробництв, сприяє диверсифікації російської економіки, забезпечує ефективну форму інтеграції науки і виробництва, форсує інноваційну діяльність.

Розвиток інноваційної інфраструктури дозволяє не тільки прискорити впровадження нововведень, підвищити технологічний рівень, знизити витрати, але й досягти передового рівня макроекономічної конкурентоспроможності і вийти на нову якість економічного зростання

Незважаючи на великий інтерес, проблеми створення особливих економічних зон у літературі висвітлені недостатньо, залишається невирішеним великий спектр питань управління інноваційним розвитком економіки при формуванні особливих економічних зон. Тому наукові дослідження, що мають на меті розробку науково-методичних положень і практичних рекомендацій щодо створення особливих економічних зон, спрямованих на стимулювання інноваційних процесів, дуже перспективні.