Стимулювання працівників маркетингового відділу до використання інновацій

29 Лютого, 20163:04 am

0


Стимулювання працівників маркетингового відділу до використання інновацій

Підприємства, які працюють у сфері торгівлі, а особливо торгівлі побутовими приладами та технікою, вимушені корегувати свою політику з огляду на економічні умови в країні та високу конкуренцію на ринку техніки.

Сьогодні стає дуже важливим те, наскільки ефективною є робота усіх відділів компанії і як працівники реалізують висунуті цілі, звертаючи увагу на нові виклики, які стоять перед компанією. Для сучасного підприємства кожен відділ і працівник та його робота є важливими, але найбільш помітною для успіху компанії є маркетингова робота і зусилля, направлені на стимулювання збуту готової продукції. Для забезпечення успіху роботи цього відділу та маркетингових спеціалістів не остання роль відводиться матеріальному стимулюванню праці.

Працівників маркетингового відділу потрібно стимулювати до освоєння нових технологій та їх використання у сфері стимулювання збуту. Якщо мова йде про сферу торгівлі побутовими приладами, то найкращим прикладом буде використання Інтернет магазину у діяльності компанії, як, наприклад, це робить компанія Technodom: http://www.technodom.kz/catalog/split_ac.

Слід зазначити, що стимулювання – це є один з методів мотивації, в рамках якої використовуються зовнішні чинники, які задовольняють потреби працівника. При цьому такі потреби працівника перебувають під керуючим впливом роботодавця.

У широкому сенсі стимулювання слід розглядати в двох аспектах, в яких одночасно враховуються як механізми стимулювання, так і самі потреби людини.

У науковій літературі завдяки більш широко представлена ​​внутрішня структура стимулів:

– Негативні (примушують) і позитивні (спонукають) – у напрямку очікуваного зміни ступеня задоволеності потреби;

– Економічні (матеріальні) і позаекономічні (моральні) – за видами задовольняються з їх допомогою потреб;

– Вольові – є результатами дій керівників (безпосередніх та інших) і незалежні – діючі незалежно від дій керівників (викликані діями інших людей і «природні»);

– Спрямовані на забезпечення покори (стимули покори) і на конкретні цілі (наприклад, на продуктивність, якість, термін і т.д.);

– Формальні і неформальні.

В основі матеріального грошового стимулювання лежать, перш за все, гроші. Звідси матеріальне стимулювання виступає різновидом стимулювання трудової діяльності працівника, при якій регулюється поведінка людини з використанням його потреб в грошах через різні форми грошових виплат і, навпаки, санкцій.

В цілому початком перегляду уявлень про призначення заробітної плати прийнято вважати початок 60-х років минулого століття. Саме тоді почали переглядати питання, пов’язані з оплатою праці. Сумніву піддавалася усталена думка про те, що заробітна плата являє собою певну частку працівника в загальнонародному фонді споживання.

Літературні джерела:

Меруерт Ібраєва, Байменов Аліхан Мухамедьевіч. Матеріальне стимулювання як найважливіший інструмент управлінської діяльності. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. – Переяслав-Хмельницький, 2016 р. – 379 с.