Сучасні педагогічні прийоми з використанням інформаційних технологій навчання

Червень 27th, 20138:24 am

0


Сучасні педагогічні прийоми з використанням інформаційних технологій навчання

Для успішної конкурентоспроможності сучасного студента недостатньо лише засвоєння певного обсягу знань і умінь. Необхідно навчити студента вчитися, опановувати новими знаннями і дати йому можливість використовувати існуючі інформаційні технології. Інформаційні технології навчання являють собою дидактичний процес, який організований з використанням сукупності впроваджуваних в систему навчання принципово нових засобів і методів навчання з метою створення, передачі, зберігання і відображення інформаційних продуктів (даних, знань, ідей) з найменшими витратами.

Сучасні педагогічні підходи передбачають використання поєднання інноваційних методів з використанням інформаційних технологій навчання. Дидактичні особливості впровадження інформаційних технологій в навчальний процес вищої школи повинні забезпечувати:

– посилення навчальної мотивації студента шляхом чіткого визначення пріоритетів майбутньої професії і внутрішніх стимулів до самонавчання;

– стимулювання навчальної активності студентів за допомогою визначення ближніх і стратегічних цілей навчання;

– розвиток умінь і навичок навчання і самонавчання при зваженому розширенні і поглибленні навчальних технологій і прийомів.

Поставлені вимоги ведуть до перегляду методик навчання, моделей діяльності та способів взаємодії викладачів і студентів. Розумне використання синхронного та асинхронного навчання дає можливість знайти оптимальне рішення організації навчання у вищій школі.

Взаємодія викладача в режимі реального часу зі студентами забезпечує синхронність навчання. Викладач миттєво оцінює реакцію студентів на навчальний матеріал, враховує їх можливості використання багажу знань, реагує на питання, підбирає зручний для всіх темп, стежить за зацікавленістю студентів у процесі навчання.

Помічниками при синхронному навчанні можуть служити:

– інтерактивні дошки, що дозволяють викладачам і студентам спільно використовувати область екрану для вивчення навчальної інформації, яка оновлюється в реальному часі на комп’ютері кожного з учасників;

– віртуальний клас дає можливість викладачеві викладати студентам навчальну інформацію, видавати завдання, відповідати на запитання аудиторії, оцінювати засвоєння знань;

– програми миттєвого обміну повідомленнями (ICQ, QIP, SKYPE, MSN) проводять обмін повідомленнями через Інтернет в реальному часі зі студентами і дають можливість оперативно реагувати на їхні запитання студентів, відправлені за допомогою смартфонів apple, використовуючи текстові повідомлення, звукові сигнали, зображення, відео, а також виробляти такі дії як спільне малювання або для організації відеоконференцій;

– режим відеоконференцій дає можливість транслювати відеозображення на будь-які відстані. Можна транслювати слайди презентації доповіді безпосередньо з комп’ютера доповідача.

У процесі асинхронного навчання студент самостійно вибирає зручний час і темп комфортного вивчення навчального матеріалу. Зручний режим навчання можна здійснювати, використовуючи можливості:

– форумів;

– електронної пошти;

– електронних книг і конспектів;

– інтерактивних баз даних;

– електронних бібліотек;

– тренажерів для відпрацювання практичних навичок;

– навчальних лабораторій.

Загальні тенденції розвитку сучасного навчання такі, що по мірі зміни вимог до освіти стає вирішальним розуміння і вміння користуватися новими засобами для навчання новим знанням, умінням і навичкам майбутніх фахівців.