Сучасні підходи до менеджменту трансакційних витрат

19 Серпня, 20134:24 am

0


Сучасні підходи до менеджменту трансакційних витрат

При взаємодії фірм виникають витрати користування ринковим механізмом або трансакційні витрати. Які ж бувають форми прояву трансакційних витрат?

Виділяють чотири види трансакційних витрат:

1) витрати, пов’язані з пошуком інформації про потенційних постачальників, покупців, товари, ціни і т. д.;

2) витрати, пов’язані з укладанням контрактів;

3) витрати з контролю за реалізацією контрактної угоди;

4) витрати, пов’язані з юридичним захистом контракту.

Всі перераховані вище форми або види витрат можна віднести і до маркетингових. Так, маркетингові дослідження в сучасних умовах вимагають значних витрат на отримання інформації про продукцію / послуги, виробників, постачальників, конкурентів, про споживачів, про ціни, про якість і т.п. У зв’язку з цим, управління, оптимізація та скорочення трансакційних витрат, як складової, що відбиває витратну сторону маркетингу набуває особливого значення, оскільки є. значним резервом підвищення ефективності бізнесу в цілому.

Діяльність фірми в умовах необхідності отримання значних обсягів інформації змінюється і інформація стає фактором виробництва. Маркетингові дослідження можу як купуватися, так і продаватися, тобто інформація, стає специфічним фактором виробництва, що істотно впливає на будь-який бізнес.

Маркетингові рішення фірми формують умови для:.

– Збільшення обсягу продажів і зростання бізнесу;

– Мінімізації ризиків та управління ними;

– Впливу на конкурентів;

– Вплив на постачальників;

– Вплив на споживачів;

– Впливу на ефективність виробництва в цілому.

В умовах надлишкової пропозиції, недостатнього попиту і посилення конкуренції необхідні додаткові витрати на збут і роботу з формуванням клієнтської бази товарів та пошуку потенційних споживачів;

Специфіка товарів або послуг, обумовлена ​​місцем виникнення трансакційних витрат також викликає динаміку трансакционного сектора економіки.

Так, зокрема, в галузі житлового будівництва, мають місце специфічні проблеми законодавчого та адміністративного оточення, формують необхідність проведення затратних маркетингових досліджень:

– Відсутність законодавчо-нормативної бази висотної забудови;

– Обмеженість можливості вибору земельних ділянок,

– Відсутність стратегії забудови та інфраструктурних рішень, наприклад міста;

– Обмеженість застосування практики проведення відкритих аукціонів з придбання земельних ділянок,

– Практика використання недобросовісних методів при отриманні дозвільних документів на будівництво.

Вищеописана практика викликає зростання трансакційних витрат і необхідність їх оптимізації через вдосконалення їх структури та обсягу на різних етапах господарських зв’язків, що мають місце в будівельному бізнесі.

Саме якість будівельного майданчика, насамперед визначається її місцем розташування, визначає весь блок маркетингових заходів, пов’язаних з виникненням трансакційних витрат, як до моменту будівництва, так і в його процесі, а особливо – під час продажу готового житла.

Обмеженість пропозиції перспективних місць під житлове будівництво завжди буде вузловим моментом, що формує величину рівня трансакційних витрат будівельної фірми.

Зростанню трансакційних витрат у галузі житлового будівництва сприяють наступні чинники рамкових умов цього виду бізнесу:

– Адміністративне оточення;

– Висока вартість маркетингової інформації та послуг,

– Зростання рівня ризиків продажу готового житла та зниження ефективності бізнесу.

Зниження рівня трансакційних витрат у галузі житлового будівництва може бути досягнуто за рахунок підвищення якості пропозиції в цілому, в тому числі за рахунок і на основі розробки і здійснення ефективних маркетингових заходів.

Очевидно, що зниження трансакційних витрат забезпечує стійку конкурентну перевагу фірми.