Сучасні підходи до створення налагодженої системи управління компанією

25 Листопада, 20159:32 am

0


Сучасні підходи до створення налагодженої системи управління компанією

Головним завданням ефективної реалізації проекту є визначення етапів впровадження ТРМ (Total Productive Maintenance), з урахуванням специфіки підприємства і продукту, що випускається, а так само створення результативної системи прийняття рішень, на основі даних, що надходять від операторів до планувальників.

У ході діяльності підприємство стикається з двома видами втрат: спорадичними (виникаючими раптово) і хронічними. У першу чергу увагу привертають втрати спорадичні, в той час як втрати хронічні частково залишаються без уваги, а через якийсь час є однією з головних причин виникнення проблем у виробництві.

Метою впровадження системи ТРМ є зниження хронічних втрат і створення налагодженої системи обслуговування обладнання для запобігання втрат спорадичних.

Основна діяльність, пов’язана з впровадженням і запуском системи у виробництво, проходить у двох напрямках:

– Робота з персоналом (проведення семінарів та інструктажів);

– Зміни та впровадження нових систем обслуговування і контролю (процедури обслуговування обладнання, документація, програмне забезпечення);

Для здійснення проекту ТРМ, з урахуванням специфіки роботи підприємства, використовують дві системи:

– Система покрокового впровадження ТРМ, що включає в себе керівництво для менеджерів вищої та середньої ланки.

Така система дозволяє контролювати і координувати процес розробки та впровадження ТРМ у виробництво з урахуванням фактору часу, використовуваних ресурсів і запланованих подій.

– Система підтримки та контролю ремонтів, з її допомогою враховуються поточні проблеми обладнання, і на підставі цих даних, регулюється графік планово-попереджувальних ремонтів, вироблений ремонтної службою.

Однією з основних проблем, що стоять перед реалізацією не тільки Total Productive Maintenance, а й інших великих нових систем – це відсутність навчальних матеріалів та посібників. Іншою серйозною проблемою може стати відсутність кваліфікованих і достатньо підготовлених для впровадження нових ідей кадрів.

Незважаючи на всі витрати і складності впровадження, система Total Productive Maintenance виправдовує себе, підвищуючи ефективність виробничої діяльності, шляхом зниження кількості браків, збільшення часу роботи машини і раціонального розподілу графіків ремонтних робіт.

Літературні джерела:

Василишина С.Н. Віслогузова А.П., Тадеуш Намединські. Впровадження системи TQM на підприємство по виробництву пластикових виробів, тари та упаковки. //  “Інноваційні проекти розвитку регіонів” 23-25 квітня 2013 року. — Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. — 172 с.