Системи показників для оцінки конкурентоспроможності організації

22 Листопада, 20131:47 pm

0


Системи показників для оцінки конкурентоспроможності організації

Поняття “конкурентоспроможність” з’явилося на початку 70- х років XX століття на Заході. Приблизно в той же час даною проблемою почали займатися і в СРСР.

Конкуренція – боротьба незалежних економічних суб’єктів за обмежені економічні ресурси.

В даний час відсутня загальноприйнята методика показників оцінки конкурентоспроможності, яка була б прийнятною для різних типів підприємств, що діють в різних сферах. У зв’язку з цим стає важливим аналіз існуючих показників з метою виділення таких, за допомогою яких в подальшому можна було б визначати рівень конкурентоспроможності об’єктів з найменшою похибкою результатів оцінки.

Хотілося б відзначити, що існує безліч методів з оцінки конкурентоспроможності товарів. Всі перераховані методи мають як позитивні, так і негативні сторони.

Конкурентоспроможність підприємства – це відносна характеристика, яка виражає перевагу даного підприємства за ступенем задоволення потреб людей у порівнянні з конкурентами як всередині країни, так і за її межами.

В наш час підприємства намагаються виробляти не лише якісну та конкурентоспроможну продукцію, але й економити в процесі її виготовлення. Все більше підприємств звертаються до інноваційних енергозберігаючих технологій. Про ці технології та потрібне обладнання в цій сфері:подробнее читайте здесь.

Розібравши велику кількість методів з оцінки конкурентоспроможності підприємств, можна дійти до висновку, що всі існуючі в практиці економіки і управління методи оцінки конкурентоспроможності підприємстві можна класифікувати за двома основними критеріями: за ступенем об’єктивності (суб’єктивності) результатів оцінки, а також за підходом до оцінки – кількісні або якісні.

В результаті, науковці пропонують розглядати типологію методів оцінки конкурентоспроможності як двомірне поле.

З моєї точки зору, оцінку конкурентоспроможності підприємства необхідно здійснювати поетапно: для початку необхідно виявити і оцінити особливості впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища суб’єкта, визначити ключові фактори успіху з використанням якісних методів.

На закінчення хотілося б відзначити, що зі зростанням конкурентоспроможності зростає й обсяг продажів, прибуток, стабільність компанії, що і є цілями компаній. Щоб збільшити конкурентоспроможність продукції, підприємству потрібно проводити заходи щодо її підвищення, на що і націлені дані методи, щоб оцінити необхідний обсяг проведених заходів і витрати на них.