Архів обранного тега »анкетування«

Методи та етапи науково-педагогічного дослідження →  28 Жовтня, 2012

Науково-педагогічне дослідження — процес і результат наукової діяльності, спрямованої на отримання нових знань про закономірності навчання, виховання і освіти, їх структуру і механізми, принципи, зміст і технології. Педагогічні дослідження за змістом поділяються на теоретичні та дослідно-експериментальні; за спрямованістю — на фундаментальні, прикладні та розробки. – Фундаментальні дослідження передбачають як результат узагальнюючі концепції, які підводять підсумок […]

Періодичне видання та його аудиторія – Частина 2 →  30 Квітня, 2012

Періодичне видання та його аудиторія – Частина 1 Дослідження аудиторії газети. Демократизація нашого життя, підвищення інтересу до громадської думки, необхідність вивчення її для подальшого, більш ефективного функціонування друкованих ЗМІ зумовлюють все ширше використання анкетування як методу заочного опитування читачів з метою збирання інформації. У його основу покладено анкету, вміщену на газетних або журнальних шпальтах, іноді […]

Опитування як основний метод соціологічного дослідження – Частина 2 →  4 Квітня, 2012

Опитування як основний метод соціологічного дослідження – Частина 1 Види соціологічних опитувань. Опитування класифікують за різними критеріями. За характером взаємозв’язків соціолога і респондента їх поділяють на анкетування та інтерв’ю. При цьому кожен із видів має свої різновиди. Анкетування – це вид опитування, який передбачає опосередкований збір первинної вербальної інформації за допомогою анкети, яку респондент заповнює […]