Архів обранного тега »аспект навчання«

Принцип зв’язку навчання з життям та продуктивною працею →  2 Липня, 2014

Принцип зв’язку навчання з життям, з продуктивною працею є основоположним у дидактиці, Зв’язок навчання з продуктивною працею, в основі якого лежить органічне поєднання теорії і практики, стає важливим засобом розширення пізнавальної бази навчального процесу, неодмінною умовою всебічного, гармонійного розвитку підростаючого покоління, підготовки його до життя, до участі у виробництві матеріальних і культурних благ суспільства. Життя, […]

Роль учителя і учнів у процесі програмованого навчання →  3 Травня, 2014

Сукупність сучасних засобів програмованого  навчання змінює технологію навчального процесу та забезпечує свідоме педагогічно цілеспрямоване керування сприйманням, засвоєнням і закріпленням знань учнями, вироблення в них умінь застосовувати набуті знання на практиці. В цих умовах набагато зростає роль учителя як керівника навчального процесу. Програмоване навчання вимагає від учителя не тільки всебічного знання навчального матеріалу, а й глибокого […]

Створення моделі спільної комп’ютерної освітньої мережі →  17 Листопада, 2012

Нові технології та глобальні мережі надають студентам нові можливості  навчання щодо місця та часу. Виникнення е-навчання вказує на зсув парадигми вищої освіти: зникають поняття одного викладача як єдиного джерела освіти, а також втрачає право на існування концепція навчання “один раз в житті”. Такий зсув змушує вищі заклади переглянути свій традиційний педагогічний та організаційний устрій. А […]