Архів обранного тега »аудиторія«

Нові акценти в дослідженні аудиторії: концепція активної аудиторії →  Грудень 21, 2012

Існує безліч визначень аудиторії, які формулюють в залежності від методології і цілей аналізу. Найбільш загальне може бути сформульовано таким чином: аудиторія – сукупність одержувачів повідомлення, загального для всіх її членів. Аудиторія може являти собою соціальну групу, і тоді володіє наступними характеристиками: вона локалізована в просторі і в часі, має внутрішню структурою і передбачає взаємодію її […]

Аргументація в журналістиці – Частина 2 →  Березень 21, 2012

Аргументація в журналістиці – Частина 1 Найголовніша вимога до аргументу – його істинність. Аргументом може бути лише таке судження, істинність якого уже доведена, незалежно від певного конкретного доказу. Аргументом не може бути судження, яке само вимагає доведення. Тут діє закон достатньої підстави. Звідси відповідні помилки і спекуляції: “хибна підстава”, “недоведена підстава”, коли судження ні істинне, […]