Архів обранного тега »безперервна освіта«

Характеристика глобальних трендів розвитку ринку освітніх послуг →  9 Грудня, 2016

Реформування системи освіти в сучасних умовах передбачає суттєві зміни в практиці навчально-виховного процесу. Сучасний фахівець це не тільки широко освічена людина, але і людина,  яка вміє самостійно вдосконалювати свої знання людина. Практично, людиною повинна постійно оновлюватися навчальна парадигма, яка допомагатиме постійно оцінювати і примножувати свої знання. Це означає, що поряд з традиційними способами навчання починають […]

Вища освіта і освіта дорослих →  8 Січня, 2013

Система освіти України має складну багаторівневу структуру європейсько­го типу і, зокрема, включає неповну базову та повну вищу освіту, післядиплом-ну освіту (підвищення кваліфікації, перепідготовка, отримання другої вищої освіти), аспірантуру, докторантуру. Така система освіти створює для людини можливість вибору навчальної програми відповідно до своїх розумових здібнос­тей та потреб. Фактично це є передумовою створення в Україні системи освіти […]