Архів обранного тега »вивчення іноземної мови«

Особливості сучасних методів викладання іноземних мов →  Січень 15, 2014

З метою оптимізації процесу навчання студентів читання професійних текстів необхідно проводити дослідження на виявлення особливостей текстів даної тематики, їх типологізацію. Стиль викладу характеризується логічністю побудови, великою кількістю термінології, аргументованістю і послідовністю висловлювання. Тексти-описи характеризуються вживанням певних часових форм. Тексти-міркування – логічною послідовністю. Дослідження та опис системи і норм того різновиду іноземної мови, до якої належать […]

Методи використання Інтернет засобів у викладанні мов →  Листопад 19, 2013

На сьогоднішній день можна вважати, що число інструментів для навчання поповнилося іграми та різноманітними програмами та додатками, які пропонує система Інтернет. Сфера освіти зазнає значних змін у відношенні як методології, так і форм навчання. Значні зміни в соціокультурному укладі суспільства не можуть не відбиватися на сфері освіти, що є інструкцією із застосування реального життя. Саме […]

Вплив культурологічних та лінгвокраїнознавчих факторів на процес перекладу →  Листопад 27, 2011

Вплив культурологічних та лінгвокраїнознавчих факторів на процес перекладу У системі вузівської освіти конструктивну роль повинен відігравати Закон «Про мови в Україні», який стосується усіх вузівських предметів і дисциплін, у тому числі викладання іноземних мов, тому кожен концептуальний підхід до вивчення іноземних мов передбачає реалізацію у процесі навчання фахових культурологічних та краєзнавчих цілей, тобто володіння мовою […]