Архів обранного тега »виховання молоді«

Аналіз наукових поглядів на виховання свідомої дисципліни учня →  Липень 30, 2014

Дисципліна  –  це неухильне додержання встановленого порядку, сумлінне виконання своїх обов’язків, вимог колективу, свідоме підкорення поведінки людини громадському обов’язку. Тверда дисципліна передбачає ще й свідомість і добровільність. Свідома дисципліна виявляється в довір’ї і організованості, товариському ставленні і повазі до людини, самостійності, в ставленні до праці, до власності, до колективу, суспільства, в подоланні перешкод на шляху […]

Виховання і навчання – єдиний потік виховного впливу →  Липень 9, 2014

Педагогіка, керуючись демократичними підходами до навчання, розглядає виховання і навчання в їх діалектичній єдності, як єдиний потік, спрямований на формування особистості, ця вимога становить один з основних принципів методики сучасного виховання. Виховання не може бути успішним, якщо воно не спиратиметься на навчання, озброєння науковими знаннями про природу і людське суспільство. Без наукових знань не може бути […]

Поняття про методи сучасного виховання учнів →  Червень 7, 2014

Під методом морального виховання розуміють сукупність педагогічних засобів, спрямованих на формування в учнів моральної поведінки як у * суспільному, так і в особистому житті. Методи морального виховання в радянській школі спрямовані на формування в учнів правильних моральних понять, свідомості і поведінки. Вони підпорядковані загальному завданню сучасного виховання — формуванню всебічно розвиненої людини, активного, свідомого громадянина. […]

Навчальна робота дітей шкільного віку в сім’ї →  Лютий 26, 2014

Найважливіше завдання батьків – прищепити дітям правильне уявлення про навчання як про свій найперший обов’язок, виховати в них свідоме ставлення до виконання навчальних завдань. З перших кроків навчання треба виховувати в дітей розуміння того, що навчання є засобом підготовки до життя, до суспільно корисної трудової діяльності. Навчання для дітей – серйозна праця; воно вимагає систематичного […]

Погляди експертів на виховання потреб у дітей →  Лютий 24, 2014

Навчання і праця як засіб всебічного розвитку духовних і фізичних сил дитини є в той же час засобом задоволення її потреб. Потреби – це стимул, який спрямовує людську волю до праці. Відзначаючи роль потреб, вчені відзначать, що потреба, яка задоволена, викликає нову потребу. Безперервне зростання потреб становить важливий стимул суспільного прогресу. Потреби відіграють важливу роль […]

Зміст фізичної підготовки та виховання молоді в системі скаутського руху →  Травень 18, 2011

Зміст фізичної підготовки та виховання молоді в системі скаутського руху Скаутинг, як і будь-яке молодіжне об’єднання, намагається задовольнити основні потреби підростаючого покоління. Засновником скаутингу став лорд Беден Паул на початку XX ст. З того часу скаутський рух набрав сили й ім’я його засновника широко відоме тепер кожному з багатьох скаутів у всьому світі. У період […]