Архів обранного тега »відзначити успіхи учнів«

Оцінка і самооцінка результатів навчального процесу →  Серпень 2, 2011

Оцінка і самооцінка результатів навчального процесу (оцінно-результативний компонент) Оцінка педагогами і самооцінка учнями досягнутих у процесі навчання результатів є важливим стимулом навчання. Вони можуть сприяти формуванню мотиву, який тісно пов’язаний з інтересом до учіння, почуттям задоволення від успіхів, радістю від подолання труднощів і досягнення мети. Оцінка і самооцінка дозволяють встановити відповідність досягнутих у процесі навчання […]