Архів обранного тега »вільне виховання«

Використання праці як засобу виховання →  Серпень 12, 2014

Людською працею створюються всі матеріальні й духовні блага суспільства; у процесі праці вдосконалюється сама людина, формується її особистість. На всіх етапах розвитку людства праця і зв’язані з нею суспільні відносини зумовлювали формування людини. Проте тільки в суспільстві, вільному від експлуатації і поневолення, праця стає дійовим фактором всебічного розвитку людини, формування її фізичних і духовних сил. […]

Виховання сумління, честі та гідності →  Квітень 5, 2014

Сумління, честь, гідність – моральні почуття, що становлять невід’ємні риси поведінки людини. Сумління – це усвідомлення людиною моральної відповідальності за свою поведінку по відношенню до людей, суспільства, класу, за їх долю, особиста оцінка своїх дій, думок, поведінки. Наслідком такої оцінки є почуття морального задоволення, коли людина приходить до висновку, що вона діяла правильно, або незадоволення […]

→  Вересень 3, 2011

Особистісно орієнтоване навчання Особистісно орієнтоване навчання має давню історію і декілька інших назв: , екзистенціалізм, неопрагматизм, неопедоцентризм, вільне виховання (США, Європа, 70-ті роки), педагогіка співробітництва (СРСР, 80-ті роки). Усі ці близькі концепції об’єднує назва “ліберальна педагогіка”, на противагу авторитарній і технократичній. Ліберальний підхід до освіти в США і Європі започаткували ідеї Д.Дьюї та інших педагогів-реформаторів […]