Архів обранного тега »грант«

Міжнародні проекти і програми розвитку вищої освіти →  Грудень 31, 2012

Функціонування сфери міжнародних освітніх програм і проектів базуєть­ся на засадах проектного менеджменту – науки, що вивчає закони розроблення і реалізації проектів і механізми управління ними. Основним поняттям проектного менеджменту є поняття «проект». Відповідно до класичного підходу (з огляду науки управління проектами) тер­мін «проект» визначається так: Проект – це унікальна сукупність взаємопов’язаних дій (робіт), які вико­нуються […]