Архів обранного тега »Громадянин«

Предмет політології →  5 Грудня, 2011

Предмет політології Кожна із складових політики прямо чи опосередковано є предметом суспільних наук. І, мабуть, це фатально неминуче вже тому, що цивілізований соціум є політичним, отже, і практична реалізація висновків цих наук, а врешті-решт їх розвиток, зумовлений саме соціальними потребами, так чи інакше виходить на політику. Щодо історичних та економічних наук, філософії людського буття, соціальної […]

→  24 Липня, 2010

ВИЗНАННЯ ГРОМАДЯНИНА БЕЗВІСНО ВІДСУТНІМ ТА ОГОЛОШЕННЯ ЙОГО ПОМЕРЛИМ Громадянин може бути визнаний судом безвісно відсутнім, якщо протягом одного року в місці його постійного проживання нема відомостей про місце його перебування. Визнання громадянина безвісно відсутнім тягне за собою такі правові наслідки; –    орган опіки та піклування встановлює опіку над майном безвісно відсутнього; –    з майна безвісно […]

→  5 Липня, 2010

ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (НЕВІЙСЬКОВОЇ) СЛУЖБИ Порядок проходження альтернативної (невійськової) служби регламентується законом «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 р. в редакції закону від 18 лютого 1999 р. Альтернативна служба є державною службою поза Збройними Силами чи іншими військовими формуваннями, що запроваджується замість проходження військової служби. Право на альтернативну (невійськову) службу як вид виконання […]