Архів обранного тега »гуманізм«

→  7 Червня, 2011

Людина і природа у філософії Відродження та Нового часу На зміну Середньовіччя приходить доба Відродження (Ренесанс). Вона постала як повернення, реставрація античних принципів і поглядів у світогляді, мистецько-естетичних зразків. Для   філософії   цієї   доби   властивим   було   назагал   не протиставлення Бога і природи, як це притаманне християнській філософії, а їх ототожнення. Тут Бог постає як розчинений у […]

Філософські науки про людину. Основні засади, ідеї та принципи →  7 Квітня, 2010

Філософські науки про людину. Основні засади, ідеї та принципи Гуманістичний аспект філософського знання знайшов яскравий вияв у його структурі та в історичній зміні такої структури, яка складається з центру й периферії, а елементи останньої утворюють певні науки. В античному світі до центру належала метафізика, а до периферії — логіка, психологія, етика, естетика, політика, економіка. Вони […]