Архів обранного тега »демократія«

Основні принципи демократії →  2 Травня, 2013

Демократія як форма держави і політичного правління має свої принципи функціонування: визнання народу вищим джерелом влади, виборністю керівного составу основних органів держави, рівноправністю громадян, їх правом обирати і бути обраними в усі структури представницької влади, періодичною зміною політичних еліт і лідерів, повагою до прав меншості і підпорядкування меншості більшості. Демократія передбачає політичне різноманіття поглядів, ідей […]

Історія українського радіомовлення: Хрущовська “Відлига” (1953-1964 рр.) →  9 Квітня, 2012

Після смерті Сталіна, доки його колишні соратники вели боротьбу за владу, Всесоюзне радіомовлення було усунуте від активної політичної діяльності. За взаємною згодою “колективного керівництва”, що заступило одноосібне правління Сталіна, воно підпорядковувалося союзному Міністерству культури й зобов’язувалося пропагувати у цей час культурні надбання в галузі музики та літератури . Аналогічну реорганізацію пережив у ті часи й […]

Демократія і мораль →  22 Січня, 2012

Демократія і мораль Теоретично і практично політика на моральних засадах невіддільна від демократії, від властивих їй взаємовідносин індивіда, суспільства та держави. Це знаходить вияв в основних постулатах доктрини ліберальної демократії, що ґрунтується на ідейних засадах громадянського суспільства та індивідуалізму. Як зазначає Ф. Хайек, його основна ри­са — повага до особистості як такої, визнання особистого суверенітету […]

Політичний зміст демократії →  8 Січня, 2012

Політичний зміст демократії У суспільній свідомості демократія ототожнюється з народо­владдям. Ця форма державного устрою з точки зору механізму вияву народного суверенітету виступає як пряма і як представницька демократія. Перша передбачає безпосе­реднє волевиявлення асоціації індивідів — суб’єкта влади — з тих або інших питань життєдіяльності цієї асоціації, наприклад, проведення референдуму. Апаратові влади від­водиться роль організатора волевиявлення […]