Архів обранного тега »дистанційна освіта«

Аналіз сучасних напрямків розвитку дистанційного навчання →  Серпень 28, 2013

В суспільстві відбуваються процеси інформатизації та комп’ютеризації, які зачіпають практично всі сфери соціуму і призводять до значних змін в житті людей. Повною мірою це відноситься і до сфери освіти. Постійна модернізація суспільства вимагає безперервного навчання людей протягом усього життя. Тому, забезпечення рівного доступу до освіти для всіх членів суспільства, можливість вільно розвивати свої здібності в […]

Особливості використання дистанційних підходів у сучасній системі освіти →  Червень 7, 2013

Сьогодні освіта йде по шляху реформування, займає активну позицію в розробці програмних заходів Болонського процесу. Мобільність студентів, співробітників та випускників є одним з основних елементів Болонського процесу, що створює можливості для особистого росту, розвитку міжнародної співпраці між людьми та установами, підвищення якості вищої освіти та наукових досліджень. Серед пріоритетних напрямів розвитку сучасної системи освіти – […]

Дистанційна вища освіта →  Листопад 27, 2012

Сучасна система вищої освіти зазнає ціннісних та інноваційних змін, що в умовах інформаційного суспільства необхідно зумовлює використання сучас­них інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, зокрема розвиток та по­ширення дистанційної освіти. Поняття відкрита освіта і дистанційна освіта є порівняно новими в сфері вищої освіти, оскільки утвердилися в останні 15-20 років. Педагогічна доктри­на відкритої освіти надає студентам можливість вибору: […]