Архів обранного тега »діяльність підприємства«

Вплив екологічних та державних стандартів на роботу підприємств →  11 Березня, 2016

Сталий розвиток підприємств в умовах трансформаційної економіки обумовлюється безліччю специфічних факторів,  які є властивими для даного підприємства і загальних факторів, які впливають на всі суб’єкти економіки. У зв’язку з неоднозначністю і невизначеністю економічних процесів, постійних змін факторів, що обумовлюють стійкість підприємства, питання складу показників сталого розвитку підприємства залишається не вирішеним. Рішенням завдань визначення систем показників […]

Важливі фактори розвитку та стимулювання підприємницької діяльності →  4 Травня, 2015

Принципово нові бізнес відносини повинні складатися між підприємствами, орієнтованими на підприємницьку діяльність з державою. Необхідність централізованого регулювання підприємницької діяльності зберігається, але виникає новий тип регулювання, заснований на економічних методах – податкових ставках, відсотках за кредит та інше. Сфера підприємницької діяльності за своєю суттю конкурентна. В значній мірі конкуренцію створює сама підприємницька діяльність. Поява декількох секторів […]

Активізація транскордонного партнерства та реалізація транзитного потенціалу →  15 Квітня, 2015

Розвиток транскордонного співробітництва, посилення інтеграційних процесів дають свіжий матеріал для осмислення, пошуку точок дотику державних, міждержавних, національних, міжнаціональних, колективних, приватних та індивідуальних інтересів в сучасному світі. Вітчизняні підприємства, працюючи багато років у кризових умовах встигли добряче відстати від закордонних конкурентів, тому актуальність їх інноваційного розвитку є дуже актуальною. Фінансовий фактор активізації продуктивних сил поступово займає […]

Оптимізація системи управління агропромисловим підприємством →  25 Грудня, 2014

Системна якість управління персоналом підприємств АПК має сукупну здатність не тільки адекватно реагувати на ринкові зміни, але й самостійно їх ініціювати. Формування і включення системи управління персоналом на підприємствах АПК визначають необхідність проведення аналізу реальних здібностей і нахилів працівників до того чи іншого виду діяльності, економічних інтересів сторін – працівників і власників засобів виробництва. У […]

Використання новітніх показників для оцінки функціонування підприємства →  22 Квітня, 2014

Існуюча на даному етапі розвитку економіки нашої країни система показників, що застосовуються для оцінки функціонування підприємства, є не досить ефективною. Інформація про величину показників, які використовуються в роботі підприємства, дозволяють розглядати події, які вже відбулися і, в більшості випадків, дають можливість виправити недоліки, неточності і відхилення. Таким чином, традиційна система показників оцінки функціонування підприємства орієнтована […]

Основа розвитку інноваційної діяльності підприємства →  12 Червня, 2013

Сучасні підприємства, що діють у складному, нестабільному економічному середовищі з високим рівнем невизначеності, повинні безупинно змінюватися. Уміння здійснювати необхідні зміни, перебудовуватися, адаптуватися є сьогодні найважливішою характеристикою, що забезпечує їх конкурентоспроможність і успішне функціонування в довготривалій перспективі. Більше того, швидка реакція на зміни шляхом впровадження нововведень на підприємствах стає додатковим чинником конкурентної боротьби. Не всяка ідея […]