Архів обранного тега »екологічний маркетинг«

Проблемні аспекти реалізації сучасних екологічних проектів →  17 Березня, 2014

У сучасних умовах вирішальну роль у забезпеченні належної ресурсо-екологічної безпеки сталого розвитку відіграє те, наскільки швидко та чи інша країна впроваджує в практику новітні досягнення науково-технічного прогресу, освоює наукомісткі, екологічно чисті технології та модернізує структуру економіки, рішуче відмовляючись від застарілих, небезпечних виробництв і галузей. На жаль, інноваційна політика в Україні не спрямована на радикальне поліпшення […]

Тенденції розвитку сучасного екологічного маркетингу →  26 Червня, 2013

Одним із сучасних механізмів управління суб’єктами господарювання є маркетингові дослідження. Як відомо, маркетинг – це вид діяльності з вивчення ринку, розробки, розподілу та просування товарів, за допомогою якого найкращим чином досягаються цілі підприємства і задовольняються потреби споживачів. Проте останнім часом спостерігаються тенденції, спрямовані на контроль над забрудненням навколишнього середовища і споживанням природних ресурсів. У зв’язку […]