Архів обранного тега »економіка«

Перспективи розвитку економіки в умовах сучасних світових процесів →  Квітень 20, 2013

Однією з основних тенденцій подальшого розвитку сучасних світових господарських відносин стає глобалізація. Вона припускає стирання національних кордонів, інтернаціоналізацію зв’язків різних країн світу, а в економічному аспекті інтенсивний міжнародний обмін факторами виробництва, капіталом, кінцевими товарами і послугами. Це призводить до загострення внутрішньодержавних протиріч, економічних проблем, прояву неспроможності національної законодавчо-правової бази. У зв’язку з цим стає актуальним […]

Інноваційна природа конкурентоспроможності економіки в умовах глобалізації →  Квітень 20, 2013

Принципові умови конкурентоспроможності країни в сучасному світі: накопичений науково-технічний потенціал, інституціональні фактори і наявність великих наукомістких корпорацій. Економічні реалії такі, що “прихильність до застарілої технології є кроком до краху в конкурентній боротьбі”, і це спонукає підприємців проводити нові розробки, якнайшвидшим чином включаючи їх у виробництво. Країна як потенційний центр євразійської цивілізації, може гідно існувати в […]

Позитивні аспекти розвитку мережевої економіки →  Квітень 10, 2013

Сьогодні ні для кого не є секретом той факт, що науково-технічний прогрес служить потужним джерелом економічного зростання країни. Найяскравішим його проявом є розвиток і впровадження комп’ютерних та Internet-технологій. Теоретичні дослідження економіки в мережі Інтернет мають бути використані з метою підвищення ефективності функціонування як окремого підприємства, так і для вироблення та коригування економічної політики країни в […]

Вплив інформаційних технологій на економічне зростання →  Березень 27, 2013

За останні десятиліття економісти створили безліч розробок по управлінню новою економікою або, як її ще називають інноваційною економікою. Економічне зростання є невід’ємним і необхідним атрибутом сучасної економіки, однак економісти в різних країнах світу не можуть дійти консенсусу щодо впливу інформаційних технологій на економічне зростання внаслідок існування так званого парадоксу продуктивності, який полягає в тому, що […]