Архів обранного тега »економічне зростання«

Вплив державного економічного регулювання на розвиток промисловості →  Листопад 22, 2014

На початку 90-х років, виходячи з положення про принципову несумісність директивно-централізованого управління економікою і ринкового саморегулювання, уряд свідомо відмовилося від традиційних директивних процедур планування. Альтернативних же процедур узгодження дій держави і господарських суб’єктів, які були б адекватними ринковій економіці, створено не було. Відмова від використання апробованих в розвинених капіталістичних країнах інститутів регулювання економіки, включаючи різні […]

Оцінка ефективності різних джерел фінансування інноваційного розвитку →  Квітень 1, 2014

Існування розвиненої економіки неможливе за відсутності інноваційної діяльності. В даний час економіка України переживає значний спад виробництва, однією з основних причин якого є неконкурентоздатність продукції, виготовленої вітчизняними виробниками, що пояснюється застарілою технікою і технологіями, що використовуються на підприємствах. Одним з виходів у ситуації, що склалася є технологічна реструктуризація виробництва, яку можна здійснити шляхом підвищення активності […]

Вплив інформаційних технологій на економічне зростання →  Березень 27, 2013

За останні десятиліття економісти створили безліч розробок по управлінню новою економікою або, як її ще називають інноваційною економікою. Економічне зростання є невід’ємним і необхідним атрибутом сучасної економіки, однак економісти в різних країнах світу не можуть дійти консенсусу щодо впливу інформаційних технологій на економічне зростання внаслідок існування так званого парадоксу продуктивності, який полягає в тому, що […]