Архів обранного тега »епос«

“Пісня про роланда” та французький епос →  Жовтень 30, 2013

Суперечності, типові для середньовічної Європи. «Пісня про Роланда» відбиває актуальні проблеми життя Європи X— XI століть, коли араби, захопивши у VIII столітті частину Іспанії, загрожували всій Європі. Французькі королі вели активну боротьбу з арабами. Ці війни розцінювали як богоугодну справу. Наприкінці XI століття під впливом духовенства європейське лицарство почало збиратись у хрестовий похід до Палестини […]

Давньогрецький епос →  Вересень 4, 2013

«Слово про минувшину». Епос давньогрецькою мовою озна­чає «слово, сказане про минувшину». Такі слова-оповіді в тій чи іншій формі мали всі стародавні народи. У сучасному літе­ратурознавстві поняття епос використовується на позначення літературних творів, основною особливістю яких є оповідаль­ний виклад (роман, оповідання, новела та ін.). У стародавньому світі до «слів про минуле» належали епічні пісні, або епопеї. […]

Лірика в античній літературі →  Вересень 7, 2011

Революційні рухи привели до формування могутнього й енергійного соціального прошарку ремісників-промисловців і торгівців, що почав створювати нові традиції. Змінився самий устрій життя, звичаї поступилися місцем праву. У суспільстві формувалися значно складніші, ніж раніше, відносини, що вимагали сталості, надійності й визначеності нових форм життя. Тобто виникає необхідність у законодавчому закріпленні нових суспільних відносин. Усі ці зміни […]