Архів обранного тега »журналістика«

Українське радіомовлення: шляхи розвитку →  5 Квітня, 2012

Вступ України в якісно нову добу її існування, а саме в епоху державності, зумовив безліч кардинальних змін практично у всіх сферах діяльності нашого суспільства. Одне з чільних місць тут посідають засоби масової інформації, зокрема радіомовлення, яке чи не найперше реагує на будь-які суспільно-політичні зміни. Радіомовлення іманентне, має здатність, і повинно, впливати на суспільні процеси. Спробуємо […]

Українське радіомовлення: шляхи розвитку – Частина 2 →  5 Квітня, 2012

Українське радіомовлення: шляхи розвитку – Частина 1 Це  не повний перелік тих змін, які відбулися на українському радіомовленні від часу виникнення нашої держави. До того ж не можна говорити про зміну українського радіо як про одноразовий акт. Це тривалий процес, який можна вважати розвитком нашого радіомовлення. Щоб розглядати українське радіо у процесі його розвитку, щоб […]

Феномен звукового мовлення →  4 Квітня, 2012

Знать од Бога І голос той, і ті слова… Т. Шевченко Усне мовлення на рівні прагматичному часто зіставляють з писемним, розглядаючи їх як певні різновиди мовленнєвої діяльності, але не завжди беруть до уваги, що мова на письмі ніколи не дорівнює усній ні своїм діапазоном, ні активністю сприймання  й  переймання,  ні  гнучкістю  думки. Афористичним став вислів […]

Феномен звукового мовлення – Частина 2 →  4 Квітня, 2012

Феномен звукового мовлення – Частина 1 Серед дієслів є нейтральні в стильовому плані, є характерні для “високого” чи “низького” стилю, вони неоднакові щодо емоційного забарвлення, функціонального навантаження, мають свої значеннєві відтінки. Іноді відтінки можуть вносити морфеми (повідати – оповідати-розповідати – доповідати; оголошувати – виголошувати -проголошувати; говорити – виговоритися). Ряд таких слів можна продовжити, бо в […]