Журналістика як галузь творчої діяльності →  3 Квітня, 2012

1. Журналістика як форма творчої діяльності. 2. Індивідуальний стиль і творчий метод. 3. Текст як продукт журналістської творчості. 4. Методи журналістської творчості. 5. Вимоги до журналістського твору. 6. Журналістська майстерність і журналістська творчість. 7. Поняття про жанрові різновиди у журналістиці. Журналістська творчість поєднує репродуктивні й продуктивні форми діяльності. Репродуктивна діяльність − це уявлення про вже […]

Журналістика як галузь творчої діяльності – Частина 2 →  3 Квітня, 2012

Журналістика як галузь творчої діяльності – Частина 1 Основним продуктом журналістської діяльності є текст. Текст друкується в газетах, текст пишеться до телевізійних і радіо сюжетів. Вправність журналіста у підготовці тексту залежить від двох основних чинників − змісту і форми. Основною категорією тексту є інформація. Журналістська інформація являє собою соціальну інформацію, оброблену особливим способом з метою […]

Журналістика в системі соціальних інститутів →  1 Квітня, 2012

1.    Українські ЗМІ в умовах суспільного розвитку. 2.    Теорія соціальної відповідальності. 3.    Поняття “соціальний інститут”. Специфіка журналістики як соціального інституту. 4.    Соціальна норма в журналістській діяльності. Функції журналістики як четвертої влади. Сучасний напрямок розвитку України – це побудова нового демократичного суспільства, якому характерні гуманізм, демократія, домінування загальнолюдських цінностей, а також вільний обіг інформації. Новий інформаційний […]

Законодавче регулювання журналістської діяльності в Україні →  1 Квітня, 2012

1.    Основні горизонти розвитку пострадянської журналістики. 2.    Конституційно-правовий статус українських ЗМІ. 3.    Недосконалість української законодавчої бази у галузі ЗМІ. Із проголошенням незалежності в Україні розпочалася нова сторінка нашої історії, розбудова нової, демократичної держави. Розбудовуючи нове, правове суспільство, Україна конституційно забезпечує своїм громадянам свободу слова, друку та інформації, узгоджуючи власну політику в цій сфері з європейськими […]

Масово-інформаційний характер журналістської діяльності →  31 Березня, 2012

1.    Посада журналіста  у кодифікаторі українських професій. 2.    Типи відображення дійсності у журналістиці. 3.    Різновиди журналістських професій. 4.    Типологічні концепції інформації у журналістиці. 5.    “Факт” і “новина” як основні поняття новинної журналістики Хто першим повідомляє про події в “гарячих точках”, про екстремальні ситуації, до яких належать надзвичайні випадки й суспільні катаклізми? Перед ким широко відкриваються […]

Масово-інформаційний характер журналістської діяльності – Частина 2 →  31 Березня, 2012

Масово-інформаційний характер журналістської діяльності – Частина 1 Сучасні дослідники виділяють декілька типологічних концепцій інформації: 1.    Офіційна – державні постанови, резолюції партійних з’їздів і конференцій, доповіді політичних діячів, заяви політичних партій, громадських організацій. Офіційна інформація надається для публікації відділам зв’язку з громадськістю, прес-центрам і прес-бюро установ чи організацій, з’їздів чи конференцій. Вона не підлягає редагуванню. 2.    […]

Професійна етика українського журналіста →  28 Березня, 2012

1.    Ціннісні орієнтири в професійній журналістській діяльності. 2.    Поняття моралі та етики. Професійна мораль журналіста. 3.    Етичні норми журналістської діяльності. 4.    Кодекс професійної етики українського журналіста. 5.    Проблеми саморегулювання ЗМІ. 6.    Суспільна мораль і засоби масової інформації. Висвітлення моральної проблематики у ЗМІ. На перехідному етапі розбудови незалежної демократичної держави в умовах переходу від тоталітарного способу […]

Професійна етика українського журналіста – Частина 2 →  28 Березня, 2012

Професійна етика українського журналіста – Частина 1 Етичні кодекси − це важливий механізм регулювання професійної діяльності. Письмове закріплення норм і правил допомагає і журналістам, і редакторам − одні знають, до чого прагнути у своїй роботі і якими принципами керуватися, інші − що вимагати з підлеглих. Етичні кодекси є важливою ланкою складного процесу саморегулювання ЗМІ. Органи […]

Принципи та функції  журналістської діяльності →  27 Березня, 2012

1. Принципи журналістської діяльності. 2. Професійні принципи роботи з інформацією. 3. Умови журналістської діяльності. 4. Загальні функції журналістики. 5. Спеціальні функції журналістики. 6. Дієвість та ефективність журналістської діяльності. 7. Соціальна позиція журналіста. Поняття “принцип” інтерпретується науковцями як: 1) основне, вихідне положення, вчення; керівна ідея, головне правило діяльності; 2) внутрішнє переконання, погляд на речі, який визначає […]

Принципи та функції журналістської діяльності – Частина 2 →  27 Березня, 2012

Принципи та функції журналістської діяльності – Частина 1 Визначити функції журналістики – означає визначити ролі, які вона відіграє в суспільстві по відношенню до масової аудиторії. Різні етапи суспільного розвитку визначають і різні функції журналістики – це ніщо інше, ніж її призначення в суспільстві на даному історичному відрізку. Функції журналістики – це сукупність обов’язків і завдань, […]