Архів обранного тега »загальна педагогіка«

Важлива практична складова сучасної професійної підготовки випускника →  Січень 17, 2015

Сучасна ситуація у сфері вищої освіти вимагає осмислення місця наукової роботи в процесі професійної підготовки випускника у вузі. Що ж змінилося в організації вищої освіти за останні роки? З освітньої практики вищої школи зникло поняття фундаментальну наукову освіту, метою якого була суто наукова підготовка кадрів. Різні форми освіти в аспірантурі та докторантурі були покликані надати […]

Нові підходи до формування педагогічних технологій навчання →  Серпень 21, 2014

Нова технологія навчання іноземним мовам – це перш за все підхід до формування навчально-методичного забезпечення реального навчального процесу, коли спочатку передбачається істотне збагачення методичного інструментарію викладача. Саме процедура і характер збагачення методичного інструментарію викладача стає змістом професійної діяльності методичних об’єднань викладачів. Тут формується інший підхід до методичної службі. Професійна діяльність викладачів, методистів, керівників метод-об’єднань дає […]

Завдання і основний зміст освіти в сучасній школі →  Лютий 4, 2014

Зміст освіти в старших класах, де учні вивчають систематичні курси основ загальноосвітніх предметів органічно зв’язаний із змістом освіти в початкових класах та є природним його продовженням. На основі систематичного й більш поглибленого вивчення явищ природи і суспільного життя у школі підвищується рівень всієї роботи по формуванню в учнів світогляду, розвитку у них пізнавальних здібностей, виробленню […]

→  Вересень 1, 2011

Зв’язок педагогіки з іншими науками та її структура Велике значення для розвитку педагогіки мають її зв’язки з іншими науками: філософією, психологією, фізіологією людини, генетикою, етнографією, математикою та ін. Зміцнюючи і удосконалюючи ці зв’язки, педагогіка запозичує й інтерпретує відповідно до предмета свого дослідження ідеї інших наук, які допомагають глибше проникнути в суть виховання і розробляти його […]

Система педагогічних наук →  Червень 25, 2011

Система педагогічних наук Структура сучасної педагогіки відображає зв’язки і відносини, що виникли під час історичного розвитку педагогічних знань, визначає місце кожної з педагогічних наук, її роль для педагогічної практики. Нині педагогічна наука об’єднує до двадцяти педагогічних галузей. їх кількість зростає залежно від суспільних потреб (йдеться про самостійні науки із своїм предметом, методами дослідження, понятійно-категорійним апаратом). […]