Архів обранного тега »закон«

Поняття демократії →  11 Травня, 2013

У первісному змісті демократія означала особливу форму організації держави, при якій владою володіє не одна особа (монарх, тиран), не група осіб (аристократія, охлократія), а усі вільні громадяни, що користуються правом голосу. Саме в такому змісті використовував термін «демократія» афінський стратег Перикл, визначаючи її як керування більшості на основі рівних для всіх законів. Виникають питання – […]

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 3 →  3 Січня, 2012

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 1 Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 2 Держава, за Арістотелем,— продукт природного розвитку. В цьому зв’язку вона подібна до таких первинних відносин, що природно виникли, як сім’я і селище. Але держава — вища форма відносин. В політичному спілкуванні всі інші типи відносин досягають своєї […]

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 2 →  3 Січня, 2012

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 1 Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 3 Судячи з Платонового твору-діалогу, Сократ перший в історії європейської політичної думки сформулював кон­цепцію договірних відносин між державою і її громадянами. Кожний афінянин, який досяг повноліття, пояснював Сократ, може відповідно до законів без будь-яких перешкод з усім своїм […]

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель →  3 Січня, 2012

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель В історії виникнення і розвитку старогрецьких політичних поглядів більш чи менш виразно виділяються три періоди. Ранній період (IX—VI ст. до н. е.) пов’язаний з часом становлення старогрецької державності. В цей період спостерігається раціоналізація політичних уявлень (у творчості Гомера, Гесіода і особливо знаменитих “семи мудреців”, до яких належить також Солон), […]

Наука як сфера людської діяльності – основи наукових досліджень →  6 Жовтня, 2010

Наука як сфера людської діяльності – основи наукових досліджень Виникнення науки у Європі сягає 6-5 століття до н.е. Головний ареал виникнення – давня Греція. В цей час рівень розвитку сприяв у розвитку певних елементів знань. Соціальні функції науки змінювалися з розвитком людини і суспільства. Три групи соціальних функцій науки: 1) культурно-світоглядна 2) функція науки як […]

Право громадян України на житло. Порядок отримання житла →  21 Травня, 2010

ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ЖИТЛО. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЖИТЛА Стаття 47 Конституції України проголосила право на житло. Відповідно до вказаної статті, кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого […]