Архів обранного тега »зміст комунікації«

Способи сучасного використання невербальних засобів комунікації →  Серпень 4, 2016

Специфічною мовою є мова мистецтва. Вважається, що мова мистецтв, зокрема музики, образотворчого мистецтва, хореографії є невербальною. У ньому є свої засоби виразності, які опосередковано передають інформацію. При цьому, інформація не тільки сприймається шляхом її розуміння, але швидше за шляхом переживання. Художня інформація є обов’язковим засобом художньо-комунікативних процесів. У педагогіці мистецтва найбільш часто використовується поняття художньої […]

Поняття і зміст політичної комунікації →  Квітень 12, 2013

Деякі дослідники розглядають політичну комунікацію як лінійний процес передачі повідомлень від одного адресата іншому, інші розглядають зміст комунікації як створення обумовлених результатів за допомогою повідомлень, що стосуються керування і здійснення влади в суспільстві. У сучасних демократичних суспільствах майже весь обсяг політичної комунікації здійснюється за допомогою засобів масової інформації (ЗМІ). Їхня задача полягає в створенні великої […]