Образно-новинні жанри – Лист →  29 Січня, 2012

Лист – жанровий різновид PR-тексту, звернення, присвячене новинній події в житті організації або коментареві певної проблеми. Лист адресується вузькій цільовій групі громадськості, адресант – перша (посадова) особа організації. Цільова група тут завжди конкретна і завжди вказується. Це оказіональне (неперіодичне) посланням у вертикальних внутрішніх комунікаціях. Навіть у сьогоднішню епоху факсу, електронної пошти і мобільних телефонів листи, […]

Запрошення – оформлення і компоненти →  27 Січня, 2012

Запрошення – один із стародавніх жанрових різновидів тексту взагалі, який обслуговує ритуальне спілкування людини. Проте сьогодні як один з жанрів PR-тексту воно набуло специфічних рис і при вдалій композиції виконує важливу роль у створенні оптимального комунікаційного середовища організації або фірми. Мета даного жанру – забезпечення участі у новинній події важливих для базового суб’єкта осіб. Запрошення […]

Що являють собою медіатексти? →  24 Січня, 2012

Це PR-тексти, які з’являються з ініціативи базового суб’єкта піару, підготовлені співробітниками PR-структур або самими журналістами, поширювані виключно через друковані органи ЗМІ. Сюди належать іміджева стаття й іміджеве інтерв’ю, а також кейс-сторі. Від власне журналістських жанрів вони відрізняються джерелом, яке ініціює їхнє написання – самим базовим суб’єктом PR. До речі, завершується матеріал вказівкою на цей суб’єкт, […]

Суміжні тексти – Прес-ревю →  21 Січня, 2012

Прес-ревю Прес-ревю – це підбір матеріалів друкованих ЗМІ, які, скопійовані та зброшуровані, становлять комбінований опосередкований PR-текст, що відображає діяльність базового суб’єкта PR і призначений для внутрішньофірмових комунікацій. Прес-ревю – це результат збирання зовнішніх друкованих журналістських матеріалів, які дозволяють проводити моніторинг відображеного в ЗМІ пабліцитного капіталу базового суб’єкта в цілому і по окремих його частинах. Таким […]

Жанрова типологія простих первинних PR-текстів →  20 Січня, 2012

Розглянемо власне жанрову типологію первинних простих PR-текстів і їх жанрових об’єднань (груп жанрів). Первинні прості тексти піару – базові для деяких інших жанрових груп PR-текстів – комбінованих і певною мірою медіатекстів. Характеристики, які класифікують жанрові об’єднання PR-текстів: об’єм і характер переданої інформації, рівень оперативності і події, характер оформлення, орієнтованість на певну групу громадськості, характер PR-діяльності […]

Дослідницькі жанри – заява для ЗМІ →  19 Січня, 2012

Дослідницькі жанри – це жанри, у тексті яких присутні елементи логічно-раціонального аналізу фактів. Стилістика в них особлива, тяжіє до наукового стилю, не зважаючи на наявність засобів вираження особового початку. Предмет дослідницьких PR-текстів – подія, процес, особа і ситуація. Саме в цих текстах, як у жодних інших жанрових різновидах PR-тексту, предмет віддзеркалення – перш за все […]

Проблема класифікації та принципи типології PR-текстів →  17 Січня, 2012

У сучасній науковій і методичній літературі вже зроблено спроби представити як жанри текстів, що використовуються в PR-комунікаціях, так і принципи класифікації цих текстових матеріалів. Проте набори пропонованих жанрів характерні, по-перше, відсутністю певних критеріїв виокремлення, по-друге, неповнотою. Діапазон класифікацій, запропонованих зарубіжними дослідниками, переважно дуже великий. Тут присутні поділи на матеріали про поточні події в діяльності компанії, […]

Проблема класифікації та принципи типології PR-текстів – Частина 2 →  17 Січня, 2012

Проблема класифікації та принципи типології PR-текстів – Частина 1 Під громадськістю мається на увазі елемент широкої громадськості, інтереси і цінності якого пов’язані з ринковою, соціально-політичною або іншою, що має публічний статус, діяльністю суб’єктів PR. Громадськість суб’єктна, оскільки не існує зовні суб’єктів з їх індивідуальними свідомостями, і об’єктна, оскільки завжди формується довкола того чи іншого об’єкту, […]

Проведення передвиборної агітації →  16 Червня, 2010

Проведення передвиборної агітації Передвиборна агітація розпочинається за 50 днів до дня виборів. ЦВК повідомляє в засобах масової інформації про початок передвиборної агітації за 53 дні до дня виборів. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. ЦВК за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету […]

Вибори народних депутатів →  14 Червня, 2010

ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ Види  виборів та загальні засади їх проведення Верховна Рада України (далі- ВРУ) формується шляхом виборів народних депутатів. Порядок проведення виборів регулюється законом «Про вибори народних депутатів» від 18 жовтня 2001 р. Вибори депутатів можуть бути: –    черговими, які проводяться у зв’язку з закінченням конституційного строку повноважень ВРУ і не потребують окремого […]