Свобода слова в Україні →  4 Квітня, 2013

Права громадян на свободу слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань відбиті в ст. 134 Конституції України. В сучасній Україні права й обов’язки ЗМІ регулюються рядом законодавчих актів і постанов Верховної Ради України, указів президента України. До 1992 р. діяльність ЗМІ регулювалася на підставі закону СРСР «Про пресу й інші засоби масової інформації». Відповідно […]

Інформаційний тоталітаризм →  31 Березня, 2013

Наприкінці ХХ – початку ХХI вв., на думку видного дослідника Пугачова В.П. (Росія), підсилилася тенденція до систематичного контролю і програмування масового поводження людей. При цьому змінюється традиційна роль ЗМІ: з носія, тобто засобу доставки інформації, вони перетворюються в знаряддя формування суспільної думки і політично безконфліктного типу особистості. Використання технічних засобів мас-медіа, у тому числі і […]

Роль ЗМІ в демократичному суспільстві →  31 Березня, 2013

Відповідно до розповсюдженої крапки зору, влада в ліберальних демократіях тим або в іншому способові розподілена між різними конкуруючими групами (елітами). Конкуренція, що здійснюється за допомогою таких механізмів як ринкові відносини, демократичні вибори, політичний плюралізм змушує дотримувати законодавства й уникати зловживань з боку влади стосовно ЗМІ. Утвориться своєрідна система загальноприйнятих угод, норм, базових цінностей між різними […]

Ринок рекламного обслуговування господарюючих суб’єктів →  16 Березня, 2013

Сьогодні реклама стає важливим інструментом комерційної діяльності як на споживчих ринках товарів і послуг, так і на міжфірмових ринках, або так званих ринках business-to-business (B2B). Одним з найважливіших в їх структурі є промисловий ринок, ринок продукції виробничо-технічного призначення, який подолав ситуацію глибокої кризи і увійшов у стадію впевненого підйому. У зв’язку з цим компанії, що […]

Моделі взаємовідносин малого бізнесу та ЗМІ →  12 Березня, 2013

Інтерес до проблеми взаємин засобів масової інформації та бізнесу обумовлений бурхливим зростанням вітчизняного рекламного ринку (понад 30% на рік, починаючи з 1998 р.). Проте становище окремих учасників даного ринку є досить неоднозначним. Близько 80% ринку сконцентровано в столиці, а значить реальна ситуація на регіональних рекламних ринках залишається невідомою. Для того щоб пролити світло на картину […]

Нові акценти в дослідженні аудиторії: концепція активної аудиторії →  21 Грудня, 2012

Існує безліч визначень аудиторії, які формулюють в залежності від методології і цілей аналізу. Найбільш загальне може бути сформульовано таким чином: аудиторія – сукупність одержувачів повідомлення, загального для всіх її членів. Аудиторія може являти собою соціальну групу, і тоді володіє наступними характеристиками: вона локалізована в просторі і в часі, має внутрішню структурою і передбачає взаємодію її […]

Про необхідність створення PR-служби в театрах →  14 Грудня, 2012

При визначенні планів на вечір у думках часто виникають варіанти: прогулятися по місту, зайти в гості, сходити в кіно, в крайньому випадку в театр. Саме «в крайньому випадку», тому що репертуари театрів невідомі, квитків не дістати (чи можна їх взагалі купити прямо перед виставою?), а якому театру віддати перевагу – не знаємо. У силу чого […]

Взаємодія тексту з дійсністю →  6 Жовтня, 2012

Літературно-художній твір описує явища життя, реальні або фантастичні. Явища життя описуються і в текстах інших типів. Але порівняння літературно-художнього тексту із іншими текстами дає можливість помітити між ними певні розбіжності. Завдання документальних текстів, текстів-хронік – максимально повне або ж детальне відображення дійсності. А художній текст повинен не тільки повідомляти про щось. Його завдання – відтворювати […]

Моральна відповідальність журналістів за створення привабливого образу України в аудіовізуальних ЗМІ →  14 Квітня, 2012

Важливим у період розбудови нашої держави в умовах зміни ідейних цінностей та політичних пріоритетів є дослідження створеного на телебаченні та у радіопросторі публіцистичного образу держави, виявлення тенденцій у його становленні. Так, її позитивний імідж здатний відображати національну ідею, консолідувати націю, виховувати повагу своїх громадян до своєї країни і до своєї нації. Він може також сприяти […]

Моральна відповідальність журналістів за створення привабливого образу України в аудіовізуальних ЗМІ – Частина 2 →  14 Квітня, 2012

Моральна відповідальність журналістів за створення привабливого образу України в аудіовізуальних ЗМІ – Частина 1 Інколи ми самі вбачаємо у рідних традиціях відсталість, яка заважає еволюційному поступу, штучно створюємо вакуум сучасного культурного простору і заповнюємо його елементами іноземних культур, які професійно створюють чужим націям імідж, ілюзію могутності. Працівникам радіо й телебачення необхідно поєднати вивчення, дослідження, переосмислення […]