Архів обранного тега »Кабінет міністрів України«

Центральні органи державного управління вищою освітою →  31 Жовтня, 2012

Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади через систему органів виконавчої влади реалізує державну політику щодо вищої школи. До центральних органів державної влади, що здійснюють управління у сфері ви­щої освіти, належать спеціально уповноважений центральний орган виконавчої вла­ди – Міністерство освіти і науки (до 1999 р. Міністерство освіти), міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, яким […]

Оплата праці у вищій школі →  29 Жовтня, 2012

Статтею 57 Закону України «Про освіту» (1996 р.) унормовується, що дер­жава забезпечує встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам на рівні, а науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів ІІІ і IV рівнів акредитації на подвійному рівні се­редньої заробітної плати працівників промисловості. Однак ця норма фактично не виконується. Педагогічним, науково-педагогічним працівників навчальних закладів в уста­новленому […]

→  6 Липня, 2010

ПОНЯТТЯ РЕФЕРЕНДУМУ. ВИДИ РЕФЕРЕНДУМІВ В УКРАЇНІ Референдум – це спосіб прийняття громадянами України шляхом голосування законів України, інших рішень з питань загальнодержавного і місцевого значення. Питання проведення референдумів в Україні регулюються Конституцією та законом «Про всеукраїнський та місцевий референдуми» від 3 липня 1991 р. Законодавством передбачено проведення двох основних видів референдумів: всеукраїнського та місцевого (обласного, […]

Природно – заповідний фонд України та правова охорона тваринного світу →  28 Червня, 2010

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ТА ПРАВОВА ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ Відносини в галузі охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, відтворення його природних комплексів регулюються Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 p., Законом «Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня 1992 р. та іншими актами законодавства України. Природно-заповідний фонд-це ділянки суші […]

Кабінет міністрів України. Центральні органи виконавчої влади →  21 Травня, 2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Вищим органом у системі органів виконавчої влади в Україні. Кабінет Міністрів України, який очолює систему органів виконавчої владиіад йсніЬє’в и кона вч у владу безпосередньо та через центральні і місцеві органи виконавчої влади, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів. Повноваження Кабінету Міністрів визначаються Конституцією України. Кабінет Міністрів […]