Архів обранного тега »Кодекс законів про працю«

→  Липень 16, 2010

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ВІДПОЧИНКУ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ Часом відпочинку вважається час, протягом якого працівник вільний від виконання трудових обов’язків і може використовувати його на свій розсуд. Законодавство розрізняє такі види відпочинку: –    перерви в робочому дні для відпочинку і харчування; –    щоденний відпочинок після роботи; –    щотижневі дні відпочинку; –    святкові і неробочі дні; –   […]

→  Липень 14, 2010

ВИДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ВІДПУСТОК Щорічні відпустки – це встановлений законодавством безперервний відпочинок працівника із збереженням за ним місця роботи та заробітної плати. Кодекс законів про працю та Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. встановили такі види відпусток: –    щорічні відпустки (основна відпустка, додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, […]

Індивідуальні трудові спори →  Червень 22, 2010

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ Індивідувальні трудові спори-це неврегульовані розбіжності щодо застосування норм трудового законодавства, які виникають між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів регламентується Кодексом законів про працю та Цивільним процесуальним кодексом. Згідно з чинним законодавством, трудові спори розглядаються двома органами: –    комісіями з трудових спорів; –   […]