Архів обранного тега »компонент«

Фахова компетентність як показник психологічної готовності до професійної діяльності →  15 Жовтня, 2012

Наслідком професійного зростання особистості майбутнього фахівця та розвитку його професійних здібностей є фахова компетентність, яку набуває студент. Фахова компетентність – здатність успішно викону­вати професійні завдання і обов’язки тієї посади, на яку людина претен­дує. Це кваліфікаційна характеристика фахівця, зокрема: 1)ґрунтовні знання із загальноосвітніх і фахових дисциплін (загальна ерудиція); 2)володіння професійною технологією – здатність мобілізувати знан­ня та […]

Композиція, сюжет і конфлікт твору →  20 Березня, 2012

Уже у процесі збору інформації, її систематизації і первинного осмислення журналіст, як і будь-який літератор, думає над структурою, будовою майбутнього твору. Залежно від задуму, кількості зібраної інформації, обсягу виступу та багатьох інших об’єктивних причин і архітектоніка виступу буде різною. Зібраний різноманітний і часто суперечливий фактаж треба вмістити у кількох сторінках літературного тексту чи хвилинах ефірного […]

Поняття комунікативної категорії ввічливості →  11 Січня, 2011

Нижче наведено частину дослідження “Граматичні та лексико-семантичні засоби вираження ввічливості в сучастній англійській мові“. За цим посиланням ви зможете знайти детальний опис роботи і список джерел. Поняття комунікативної категорії ввічливості “Комунікативна категорія – це категорія мовного спілкування, що являє собою сукупність установок і правил мовної поведінки в даному товаристві, і яка бере участь у організації […]