Архів обранного тега »контроль і самоконтроль«

Поєднання усної і письмової перевірки знань на заняттях →  Травень 28, 2014

Часто на уроці поєднують письмову форму переврки знань з усною. Візьмемо для прикладу урок з мови в 6 класі. Тут можна застосовуватияк форму перевірки граматичний і словниковий розбір, пояснювальний диктант і т. д., причому граматичний розбір виконувати на дошці або в зошитах. Для розбору слід брати речення прості і складні, із сполучниковим і безсполучниковим складом, […]

→  Серпень 3, 2011

Контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності (контрольно-регулювальний компонент) Значну регулятивну роль у навчанні відіграє здійснення контролю за якістю оволодіння виучуваним матеріалом і спонукання учнів до самоконтролю. Контроль здійснюється за допомогою усних, письмових, лабораторних та інших практичних робіт, шляхом проведення опитування, заліків та екзаменів. Самоконтроль реалізується у вигляді самоперевірок учнями ступеня засвоєння вивченого матеріалу, правильності виконання вправ […]