Конфліктні ситуації та педагогічні конфлікти, причини їх виникнення →  6 Листопада, 2012

Конфліктні ситуації та педагогічні конфлікти, причини їх виникнення Важливим складником культури педагогічного спілкування є вміння вирішувати педагогічні конфлікти, які неминуче виникають, коли є за­гострення протиріч, виявлення несумісних цілей та інтересів, зіткнен­ня яких викликає сильні хвилювання: ображення, гнів, стрес тощо. Кон­флікт (лат. conflictus – зіткнення) – зіткнення на індивідуально-психоло­гічному або соціально-психологічному рівнях значущих, конкурентних або несумісних […]

Конфліктні ситуації та педагогічні конфлікти, причини їх виникнення – Частина 2 →  6 Листопада, 2012

Конфліктні ситуації та педагогічні конфлікти, причини їх виникнення – Частина 1 Якщо ж у студента під час засвоєння інформації немає внутрішнього діалогу (технологічна стратегія навчання), то він лише засвоює знання, «розжовані кимось». Одночасно ступінь суб’єктності в засвоєнні знань помітно знижується, адже все зводиться тільки до «залам’ятав-відтво-рив» (академічна стратегія навчання). Отже, конфліктна пізнавальна си­туація під час […]

Розв’язання конфлікту →  11 Жовтня, 2012

Ще одним рівнем впливу на конфлікт є його розв’язання. На думку Д.Бертона, розв’язання конфлікту трактується людьми по-різному. Військовий стратег може бачити вихід з конфліктної ситуації в нанесенні запобіжного удару для припинення конфронтації. Суддя пропонує розв’язати конфлікт на основі діючого закону. Конфлікт між батьками та дітьми гаситься на основі взаємних поступок. Міжнародний конфлікт може бути розв’язаний […]

Правові засоби розв’язання конфліктів →  11 Жовтня, 2012

Конфлікти можна розв’язати, використовуючи правові засоби. Правове розв’язання передбачає застосування таких інструментів: система законів, що регламентує взаємодію людей (звичайне право, прецедентне право, законодавче право); інституціональна система – суди, прокуратури, конституційний нагляд, уповноважені по правах людини; караюча система. Учені, які досліджують проблеми розв’язання конфліктів, вважають за необхідне приділяти значну увагу вивченню бажаних потреб учасників конфлікту (потреби […]

Характеристика та типологія поведінки в конфлікті →  26 Вересня, 2012

Як уже зазначалося, важливою фазою динаміки конфлікту є стадія розвитку конфлікту, стадія відкритого протиборства сторін, яка обумовлена конфліктною поведінкою конфліктерів. Саме в ній найбільш чітко проявляються позиції сторін: люди складаються із вчинків, а не з того, що вони про ці вчинки думають. Проте учасники конфлікту можуть поводити себе досить по-різному. Учені пропонують різноманітні типології людей […]

Характеристика та типологія поведінки в конфлікті – Частина 2 →  26 Вересня, 2012

Характеристика та типологія поведінки в конфлікті – Частина 1 Пристосування – означає, що конфліктер діє разом з опонентом, не прагнучи відстоювати власні інтереси. Поступки можуть демонструвати добру волю і слугувати позитивною поведінською моделлю для опонента. Нерідко поступка стає переломним моментом у критичній ситуації, що змінює її протікання на позитивне. Приклад: працівника переводять на іншу, менш прийнятну для […]

Фактори впливу на поведінку людини в конфлікті →  25 Вересня, 2012

Характер поведінки людини в конфлікті залежить як від об’єктивних умов протікання конфлікту, зокрема сили сторін, наявності в них союзників, сил підтримки матеріальних та інших ресурсів, якими володіють сторони конфлікту, співвідношення сил тощо, так і від соціально-статусних характеристик учасників конфлікту, зокрема статі, віку, соціального положення. Соціально-статусні розбіжності поведінки в конфліктах Гендерні розбіжності – розбіжності поведінки, пов’язані […]

Фактори впливу на поведінку людини в конфлікті – Частина 2 →  25 Вересня, 2012

Фактори впливу на поведінку людини в конфлікті – Частина 1 „Песиміст” теж може створити чимало труднощів. Варто уважно поставитися до його критичних зауважень, тому що нерідко в них є раціональне зерно. Песимістові необхідно дати час подумати, погодитися з його побоюваннями і навіть перебільшувати ті труднощі, що він бачить. Корисно випередити песиміста в негативних висловлюваннях, знайти корисне […]

Структура конфлікту →  18 Вересня, 2012

Від того, наскільки правильно й повно сприймають опоненти природу конфліктної ситуації та інцидент, залежить розвиток конфлікту. Учасники конфлікту, якщо вони бачать причину в конфліктних намірах один одного, замість того, щоб виявити та ліквідувати джерело протиріччя, що існує об’єктивно, будуть безуспішно старатися врегулювати взаємовідносини і в результаті погіршать їх настільки, що навіть ліквідація об’єктивного джерела конфлікту […]

Структура конфлікту – Частина 2 →  18 Вересня, 2012

Структура конфлікту – Частина 1 Фактично виникло три предмети конфлікту: з приводу того, дозволено чи ні комусь з читачів відкривати вікно в бібліотеці (право бібліотекаря відкривати вікно згідно з графіком ніхто не заперечує), піддається сумніву розумова здібність однієї людини вирішити конфлікт, що виник, піддається сумніву смак – уміння одягатися. Предмет конфлікту, що виник, – неусвідомлений […]