Соціально-психологічні фактори виникнення конфлікту →  17 Вересня, 2012

Фахівці вважають, що будь-який конфлікт має психологічні причини. На їхню думку можна виділити кілька психологічних причин соціальної конфліктності. Альтернативні протиріччя людської свідомості. „Психологи вказують, що конфліктність індивідуальної свідомості є характерною рисою людини. На відміну від простої сенсорно-моторної поведінки тварин, у яких дії безпосередньо стимулюються інстинктом чи досвідом, у людини в цей процес утручається свідомість. У […]

Соціально-психологічні фактори виникнення конфлікту – Частина 2 →  17 Вересня, 2012

 Соціально-психологічні фактори виникнення конфлікту – Частина 1 Суперечливість мотивів поведінки може стати основою для виникнення конфлікту внутрішньоособистісного типу. Дж.Честара зазначає: „Нерідкі випадки, коли мотиви нашої поведінки вступають між собою в суперечку. Як правило, люди практично ніколи не керуються одним-єдиним мотивом. Мотиви перетинаються і можуть вступати в протиріччя, причому кожний раз по-різному. Найбільш поширені випадки конфлікту […]

Механізм виникнення конфлікту →  14 Вересня, 2012

Для того, щоб з’ясувати фактори, що безпосередньо впливають на появу конфлікту, проаналізуємо деякі основні категорії, що характеризують механізм виникнення конфлікту. Основа конфлікту – протилежність, граничний випадок існуючої різниці, об’єктів, процесів, явищ. Протилежності – це відносини нетотожності, неоднаковість об’єктів, процесів, явищ (приклади протилежностей – одна людина має гроші, інша не має їх; дружина полюбляє кицьок – […]

Механізм виникнення конфлікту – Частина 2 →  14 Вересня, 2012

Механізм виникнення конфлікту – Частина 1 Класифікація причин конфліктів В.Лінкольна Інформаційні фактори – непридатність інформації для одної із сторін: неповні та неточні факти, включаючи запитання, пов’язані з точністю викладення проблеми та історії конфлікту; чутки, несвідома дезінформація; передчасна інформація або інформація передана, із запізненням; ненадійність експертів, свідків, джерел інформації чи даних, неточність перекладів та повідомлень ЗМІ; небажане […]

Умови виникнення конфлікту →  13 Вересня, 2012

  Аналізуючи проблему виникнення конфлікту, необхідно розрізняти фактори, що створюють фон для виникнення та розвитку конфлікту (вони опосередковано впливають на появу конфліктної ситуації) і ті чинники, що безпосередньо Конфліктологи розрізняють об’єктивні та суб’єктивні фактори, що обумовлюють участь людини в конфлікті. Об’єктивні фактори – це реально існуючі в дійсності обставини, що не залежать від нашого бажання й […]

Форми та рівні прояву конфлікту →  11 Вересня, 2012

Фахівці підкреслюють необхідність відокремлення поняття „конфлікт” від інших понять. Часто виникає змішування та плутанина між різними явищами та процесами, котрі близькі до конфлікту, але такими не є. Серед таких понять – протиріччя, протилежність. Вони пов’язані з конфліктом, проте між ними є суттєва різниця. Її можна побачити на прикладі різних конфліктів. Між Україною й сучасною Польщею, […]

Форми та рівні прояву конфлікту – Частина 2 →  11 Вересня, 2012

Форми та рівні прояву конфлікту – Частина 1 Проміжні форми проявлення конфлікту Напруга – прихована ворожість, підозра, усвідомлення розходження інтересів. Це початкова стадія конфлікту, яка з часом може перерости в активну форму конфлікту. Конфронтація – форма конфлікту, що проявляється як пасивне протистояння груп з протилежними інтересами. Вона, як правило, не приймає форми відкритого зіткнення, але […]

Функції соціального конфлікту →  10 Вересня, 2012

Питання про значення та функції конфлікту розглядали вчені різних наукових та ідеологічних орієнтацій. Як результат – існують різні трактування такого простого, на перший погляд, питання. І. Теорія безконфліктності суспільства, в основу якої покладена ідея безконфліктного розвитку суспільства властива різним ідеологіям, зокрема, християнській, комуністичній та іншим). На думку фахівців, у колишньому СРСР конфлікт не був проблемою. […]

Функції соціального конфлікту – Частина 2 →  10 Вересня, 2012

Функції соціального конфлікту – Частина 1 Науковці називають багато позитивних функцій конфліктів, які свідчать про „нормальність” та природність цього явища для суспільства. М.Дойч, допускаючи, що конфлікт має потенційну, персональну та громадську значимість, підсумовує основні позитивні функції конфлікту, які аналізувалися вченими різних країн. Позитивні функції конфлікту Конфлікт попереджує стагнацію, стимулює інтерес та цікавість, виступаючи як медіатор, з […]

Трактування поняття “конфлікт” та “соціальний конфлікт” – Частина 2 →  1 Вересня, 2012

Трактування поняття “конфлікт” та “соціальний конфлікт” – Частина 1 Характерні ознаки конфлікту 1. Наявність двох сторін, що мають суперечливі інтереси й усвідомлюють цю суперечливість, усвідомлюють себе як учасників конфлікту. Проте треба зазначити, що, оскільки для більшості людей конфлікт – це щось погане, вони не завжди визнають свою участь у конфлікті, прагнуть кваліфікувати конфліктні відносини інакше, стверджують, що […]