Трактування поняття “конфлікт” та “соціальний конфлікт” →  1 Вересня, 2012

Конфліктологи вважають, що ключ до розуміння конфліктів – їх наукова дефініція. З цього питання, як правило, і починаються будь-які навчальні курси. Конфлікт (від латинського conflictus– зіткнення) визначається в науковій літературі по-різному. Причина цього, по-перше, у тому, що його вивчає багато наук і кожна привносить свій аспект бачення природи конфлікту; по-друге, різні визначення охоплюють неоднозначні соціальні процеси, […]

Проблема конфлікту в сучасній науці – Частина 2 →  31 Серпня, 2012

Проблема конфлікту в сучасній науці – Частина 1 Гуманітарний підхід до вивчення конфліктів пов’язаний із дослідженнями в галузі різних гуманітарних та суспільство-знавчих наук – історії, філософії, соціології та ін. Зупинимося на аналізі специфіки вивчення конфлікту цими науками. Історичний підхід є втіленням конкретно-історичних, порівняльно-історичних та описових методів вивчення конфлікту. Історики аналізують та описують більш-менш значні конкретні форми конфліктів […]

Проблема конфлікту в сучасній науці →  31 Серпня, 2012

Конфлікти існують так довго, як існує людське суспільство. Багато з чим люди навчилися справлятися – природними силами, силами атома, але вони не навчилися жити без конфліктів. „На порозі ХХІ ст. адаптивність людей стала майже безмежною. Одне, з чим людина і людство не можуть справитися – це з самим собою, зі своєю могутністю, яка далеко не […]

Статус і роль як складові соціальної взаємодії – Частина 2 →  10 Серпня, 2012

Статус і роль як складові соціальної взаємодії – Частина 1 Роль. Другою складовою соціальної взаємодії є соціальна роль -поведінка, очікувана від певної людини з певним статусом, яка визначається культурою суспільства. Головна різниця між статусом і роллю полягає в тому, що людина статус має, а роль – виконує. Статус вказує на позицію індивіда в соціальній структурі […]

Сучасні конфліктологічні вчення західноєвропейських та американських науковців →  28 Березня, 2012

У середині XX століття склалися сучасні конфліктологічні вчення, коли різко збільшилася кількість міжнародних конфліктів та конфліктів всередині організацій. Характерною рисою сучасної конфліктології є наявність багатьох напрямків, а саме: –     психологічний напрямок; –     функціональний напрямок; –     загальна теорія конфліктів; – соціально-політична теорія конфліктів. Психологічний  напрямок  характеризується  як  дослідження внутрішнього механізму поведінки людей у складних (проблемних) ситуаціях. […]

Міжцерковний конфлікт в контексті етнополітичних реалій України →  26 Вересня, 2011

Міжцерковний конфлікт в контексті етнополітичних реалій України Церква   –   один   з   елементів   політичної   організації суспільства.  Вони підтримує взаємовідносини з державними інституціями, різними політичними партіями й рухами.  І в залежності від напрямків у політичному, релігійному розвитку тієї чи  іншої  конфесії  викликає  конфесійні  ситуації  з  іншими конфесіями [1, с.68]. Конфлікт у будь-якій сфері     суспільно-політичній, етнонаціональній, релігійній – […]

Конфлікт як фактор стабільності в суспільстві →  12 Вересня, 2011

Конфлікт як фактор стабільності в суспільстві Сьогодення нашого суспільства характеризується значним посиленням напруженості, зростанням суперечностей, виникненням чисельних конфліктів у різних сферах суспільного життя. Нинішня конфліктна ситуація в Україні, яка скалася в результаті трансформації безконфліктно-тоталітарного суспільства на посттоталітарне, потребує фундаментального всебічного вивчення конфліктів. Тому спочатку було б доцільно розглянути загальні положення конфлі-ктологічної теорії. Поняття конфлікт, консенсус, […]

Колективні трудові спори →  23 Червня, 2010

КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ Поняття колективного трудового спору та порядок вирішення таких спорів визначене у Законі «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. Колективний трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин щодо: –    встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; –    укладення […]