Архів обранного тега »лексема«

Термін як специфічна лексема →  18 Жовтня, 2012

Термінологічні поняття не можуть бути цілком розкриті без їхнього співвіднесення з реаліями, які позначаються ними, тобто поза системою знань, до яких вони належать. Відповідно, перш ніж досліджувати будь-яку термінологічну систему на лінгвістичному рівні, необхідно звернутися до розгляду понятійного апарата тієї галузі знань, яка на мовному рівні представлена даною термінологічною системою. Концептуальні характеристики реалій навколишнього світу […]

Утворення нових англомовних лексем за допомогою афіксального елемента -bio →  28 Листопада, 2011

Утворення нових англомовних лексем за допомогою афіксального елемента -bio Значне прискорення темпів збагачення словникового складу обумовлюється, перш за все, домінуванням продуктивності словотвору серед інших шляхів мовних трансляцій [Гармаш 2010: У.14]. Дослідженню процесів розвитку англійської мови як лінгво-філософської універсалії приділяли увагу М.В. Базилєв, Р. Барнхарт, Дж. Ейто, С.М. Єнікєєва, Ю.О. Жлуктенко, В.І. Заботкіна, Ю.А. Зацний, О.С. […]