Архів обранного тега »лекційні заняття«

Головні переваги та особливості шкільної лекції →  1 Жовтня, 2014

Шкільна лекція як метод навчання застосовується переважно в старших класах. Лекційний метод дає можливість учителеві послідовно, в певній системі викласти навчальний матеріал, глибше розкрити складну тему або наукову проблему, економніше витрачати навчальний час. Правильно побудована лекція не тільки забезпечує засвоєння учнями понять, а й стає важливим засобом розвитку пізнавальних сил, логічного мислення, привчає на слух […]

Методика проведення лекції →  11 Жовтня, 2012

Чим більший досвід викладача у читанні лекцій з конкретної навчальної дисципліни, тим менше він вдається до повного читання тексту лекції в аудито­рії, а веде вільну розповідь з поясненням. З роками йому можуть знадобитися лише план та список літератури. Та навіть у такому випадку напередодні лекції чи перед її початком більшість викладачів переглядають конспект лекції, при­гадують […]