Специфічні риси давньої української літератури →  3 Лютого, 2013

Давня українська література охоплює вісім століть (XI – XVIII ст.) із тисячолітньої історії вітчизняного письменства. За той час звелася, зміцніла і розпалася Київська Русь; монголо-татарське нашестя доруйну­вало колись славні міста, а коли відкотилося назад на схід, натомість на прадавні українські землі прийшли литовські князі; згодом – Річ Посполита, але вже козацтво стало на оборону, воювало […]

Літературознавчий та шкільний аналіз художніх творів →  27 Січня, 2013

Шкільний аналіз тексту починається, точніше, повинен починатися з аналізу літературознавчого. Однак, на наш погляд, цьому аспекту при підготовці учителів не приділяється належна увага, а вміння та навички літературознавчого аналізу розглядаються здебільшого як певна даність чи як генетична ознака учителя літератури. І справді: підготовка фахівця передбачає подібний результат. Але, по-перше, якщо такі навички студент-філолог і набуває, […]

Літературний процес та його специфіка →  17 Січня, 2013

Розглянемо основні літературні напрями, наявні в українській словесності, відповідно до основних етапів її розвитку. Українська література пройшла складний і тривалий процес становлення. Література XI-XIII століть традиційно поділяється дослідниками на періоди раннього, зрілого Середньовіччя та пізнього Середньовіччя (середина XIII – середина XV ст.). Середньовічна література – це етап розвитку світової літератури, який характеризується постанням єдності культур […]

Література як вид мистецтва →  12 Січня, 2013

Поняття «література» було запроваджене в античній філології Цицероном, який так охарактеризував знання з граматики, за доби Ренесансу згадане поняття стало охоплювати найрізноманітніші писані тексти, часто призначені для задоволення «утилітарних потреб людини» (М.Грушевський). Водночас саме тоді література як «красне письменство» виокремилася із синкретичної творчості (фольклорного і релігійного обряду, в якому художнє слово відігравало принципову роль) і […]

Функції та принципи організації контролю та оцінювання навчальної діяльності →  12 Грудня, 2012

Розгляд психолого-педагогічних технологій щодо організації контроля під час навчання дає можливість зробити висновок, що питання про функції контр­олю є головним, від рівня розв’язання якого залежить напрямок розробки ціліс­ної методики проведення контролю. Аналіз науково-методичної літератури дає право визначити основні функ­ції контролю: – контролююча функція передбачає визначення рівня досягнень окремого студента (групи) на конкретному етапі пізнавальної діяльності […]

Творчість Ґеорґа Дроздовського →  23 Листопада, 2012

Ґеорґ Дроздовський (21.4.1899, Чернівці – 24.10.1987, Клаґенфурт, Австрія) був багатогранним автором, який утвердився як лірик, прозаїк, драматург, театральний критик і перекладач. Син рано згаслого австрійського офіцера польського походження та француженки. Після початкової німецької школи навчався в українсько-німецькій гімназії в Чернівцях, під час Першої світової війни склав іспити на атестат зрілості у Відні й служив прапорщиком […]

Літературні стилі і напрями: Моделювання стилю →  17 Листопада, 2012

Упродовж двох з половиною тисячоліть дефініції стилю хитаються між двома опозиційними полюсами: естетична норма як єдність змісту і форми – відхилення від норми як вираження індивідуальності митця. Очевидно, між обома полюсами мусить існувати закономірна взаємодія, яку й називаємо стилем. В історичній площині поняття естетичної норми трансформується в поняття літературної традиції – успадкованої поетики, яку митці використовують по-особливому, виражаючи власне світовідчуття. Якщо поетика – […]

Типологія стильового напряму в літературі →  17 Листопада, 2012

Стиль є головним типологічним критерієм у визначенні літературного напряму, проте – не єдиним. Дослідникам ще не вдалося домовитися про чіткіше розмежування понять «літературний стиль» і «літературний напрям», «літературна течія», «літературна школа». Ті й інші споріднені поняття перехрещуються й накладаються, межі між ними нечіткі, але їх можна й треба диференціювати. На відміну від мистецької групи (її творять однодумці […]

Циклічні та лінійні концепції стильової еволюції в літературі →  17 Листопада, 2012

Дослідження європейського живопису, скульптури та архітектури від раннього Відродження й до Бароко дало Генріху Вельфліну підстави для розмежування п’ятьох стильових опозицій: «лінійність – мальовничість», «площинне – глибинне зображення», «закрита – відкрита форма», «багатоманітність – єдність», «абсолютна – відносна прозорість», за якими він змоделював циклічну концепцію стильової еволюції: «класика» і «бароко» – це два протилежні полюси, що наявні в кожній добі […]

Проблеми порівняльної типології стилів →  17 Листопада, 2012

Прояви одного й того ж стилю в різних літературах відрізняються хронологічними рамками, національною барвою, інтенсивністю, здобутками. Наприклад, в інших європейських літературах Ренесанс дав Петрарку, Шекспіра, Рабле, тоді як в українській спостерігаємо окремі його елементи. Натомість бароко на українському ґрунті розквітло у знаменну мистецькими осягненнями добу національного мистецтва, хоча в сусідній російській літературі залишилося явищем малопомітним. Як […]