Літературні стилі і напрями: Єдність у розмаїтті →  17 Листопада, 2012

На противагу модернізму і структуралізму, які вважали свідомість універсальною структурою, постмодернізм, постструктуралізм, постколоніалізм визнали форми свідомості і способи означування як історично творені й тому неоднакові у різних національних культурах. Перенесення уваги з універсальних абстрактних норм на маргінальні (екс-центричні) й тому унікальні явища є актуальним у сьогоднішній українській і світовій компаративістиці. Ось один із методологічних конфліктів, що проявився […]

Типологія літературних стилів: Схід/Захід →  17 Листопада, 2012

Як бачимо, постмодерне прочитання передбачає не «безпринципність», а заперечення уніфікованого стильового еталона, визнання рівноцінності національних модифікацій. Є в арсеналі методологічного плюралізму й уже згадувана екстраполяція – завдяки своєму типологічному потенціалу категорії літературних стилів і напрямів надаються для перенесення за аналогією на той літературний матеріал, який перед тим не означувався подібними термінами. Особливо цікаві компаративістичні аналогії між явищами, що […]

«Глобальне село»: національні літератури та їхні міжнаціональні контексти →  16 Листопада, 2012

  Компаративістика картографує міжлітературний простір за допомогою понять «національна література», «літературна зона», «літературний регіон». Національне письменство – цілісне естетичне середовище, яке функціонує на основі літературних, мовних і культурних традицій, забезпечуючи естетичні потреби етносу. Кожне національне письменство має неповторне обличчя, яке склалося в результаті історичного розвитку народу, його психології, світогляду, мови тощо. Але жодна література не розвивається […]

Інтермедіальність – література серед інших мистецтв →  16 Листопада, 2012

Історія мистецтв і взаємин між ними тісно зв’язана з естетичними уявленнями. Як зазначають дослідники, в давньогрецькій міфології, зокрема в міфі про Аполлона, спершу була тільки одна муза. Отже, тут маємо явище синкретизму – початкової єдності, нерозчленованості мистецтв у первісному ритуалі. Гомер згадує то одну, то кілька муз, але не називає їхніх імен. Згодом (зокрема в поемі «Труди […]

Творчість Дмитра Загула →  15 Листопада, 2012

Дмитро ЗАГУЛ (псевдоніми І.Майдан, Д.Тиверець, Д.Буковинець, Н.Юрась та ін., 28.8.1890, Мілієве біля Вижниці, Буковина – літо 1944, Колима, СРСР) – український поет, перекладач, теоретик та історик літератури, один з найпроникливіших ліричних голосів українського письменства Буковини міжвоєнного періоду. Народився в багатодітній селянській сім’ї, рано залишився сиротою. Після закінчення гімназії в Чернівцях, яку він відвідував на кошти […]

Етапи порівняльного літературознавства: Культурно-історична школа →  12 Листопада, 2012

Становлення літературної компаративістики як наукової дисципліни пов’язане і з розвитком таких історико-літературних методологічних напрямів, як біографічний метод Шарля Огюстена Сент-Бева (1804-1869) та культурно-історична школа Іпполіта Тена (1828-1893). Біографічний метод виник у добу Романтизму як спосіб вивчення красного письменства за допомогою з’ясування його зв’язків із особою митця, його життєвим і творчим характером, світоглядом та естетичними уподобаннями. […]

Французька література другої половини ХVIII століття →  11 Листопада, 2012

Середина ХVIII століття у французькій літературі – розквіт просвітницького реалізму як провідного літературного напряму. Дідро як видатний представник просвітницького реалізму. Філософські та суспільно-політичні погляди Дідро („Філософські думки”, „Лист до сліпих на науку видющим”). Дідро і „Енциклопедія” як перший в Європі того часу системний виклад досягнень сучасної науки. Просвітницький реалізм естетики Дідро („Прекрасне”, „Про драматичну поезію”, […]

Розвиток літературної теорії та критики в країнах Західної Європи в добу Просвітництва (XVIII ст.). →  10 Листопада, 2012

В цьому розділі слід звернути увагу на те, що революційний дух віку Просвітництва зміцнив зв”язки художньої творчості з громадським рухом, сприяв його демократизації. Теорія літератури за таких умов збогатилась значними досягненнями, принципово новим вирішенням багатьох проблем. Від спрощенного уявлення про “моральні” та “фізичні” передумови художньої творчості у Дюбо дослідники літератури, розпочавши ії історичне вивчення, починають […]

Основні тенденції у розвитку літературознавства Західної Європи і США новітнього часу (1917-2012) →  10 Листопада, 2012

Вивчаючи цей розділ, неохідно пам’ятати, що розвиток літературознавства та критики країн Західної Європи і США у зазначений період відображує епоху, багату на бурхливі події, складні процеси розвитку культури та ідеологічне протистояння різних соціальних систем. Літературний процес після першої світової війни та падіння царизму в Росії набуває нових якісних рис. Отримують розвиток різні літературні напрями нереалістичного […]

Особливості ефіопської і суахілійської культури у ХVІІ ст. →  9 Листопада, 2012

Ефіопська література В XVII столітті в Ефіопії панують міжусобиці, релігійні війни, повстання та безлад. Сюди проникають єзуїтські місіонери і розгортають активну пропаганду за приєднання до римо-католицької церкви. Після десятирічної боротьби за престол царем Ефіопії стає Сісінній (1607 р.). Енергійний і незалежний характером правитель викликав незадоволення родової знаті. Сісінній шукає підтримки у єзуїтів, бо сподівається на […]