Ідентичність постколоніальної особи й літератури →  3 Листопада, 2012

Ідентичність особи, тобто її самототожність, відчуття власного Я, одночасно детермінується різними чинниками, як-от місце народження і проживання, мова, етнічність, раса, громадянство, стать, вік, релігія, фах, сімейний стан тощо. Тому постструктуральні, постмодерні і пост-колоніальні теорії розглядають ідентичність як множинну і різнорідну, часто гібридну, коли мовна, етнічна й національно-культурна ідентичності не збігаються, а складно взаємодіють, переносячи конфлікти […]

Архетипна та міфологічна критика →  2 Листопада, 2012

З міфом, ритуалом і фольклором літературу пов’язує не лише спільний родовід (походять вони з первісного синкретизму магічного обряду), а й архетипне – праобразне, глибоко поетичне і водночас священне за своєю сутністю – мислення, на якому засновано світовідчуття і світорозуміння людини давньої і сучасної. Й уснопоетичну, й оригінальну авторську творчість пронизують архетипні образи Світового дерева, Великої матері, […]

Ефіопська література ХІХ ст. →  31 Жовтня, 2012

ХІХ ст. для Ефіопської держава починалося похмуро. В 1800 р. був скинутий цар Такла Гіоргіс, що фактично був маріонеткою в руках могутніх воєначальників (мав прізвисько «Кінець держави»). Феодали ворогували, царі не мали авторитету і влади. Гондар залишався найбільшим містом з багатьма церквами і монастирями, але втратив значення політичного центру назавжди. Церкву також замучили суперечки, і […]

Експресіонізм у німецькомовних літературах →  27 Жовтня, 2012

Початок ХХ ст. ознаменований у німецькомовному просторі поширенням авангардистського мистецького напряму, що отримав назву експресіонізм. Експресіонізм (від expression — вираження, виразність) — напрям, що охопив практично всі сфери мистецтва. Хронологічно він охоплює період з 1905 і триває до кінця 1920-х років, досягаючи найбільшого розквіту в Німеччині та Австрії. До виникнення експресіонізму призводять художні експерименти молодих […]

Критичний реалізм в англійській літературі →  26 Жовтня, 2012

Боротьба між реалістичною й декадентською культурами в Англії наприкінці Х1Х – на початку ХХ ст. досягає ступеню вираженого антагонізму. Натуралістичний та естетський напрями (прерафаеліти, символісти, естетики) привернули на свій бік такого титана як О.Уайльд (1854–1900), який у своїх творах “Казки” (1891), “Портрет Доріана Грея” (1891) виступає проти грубої буржуазної дійсності, “матеріального прогресу”, продажницького духу, що […]

Проблеми періодизації літературного процесу →  22 Жовтня, 2012

Перед теоретиками історії літератури часто постає питання, чому всі її спроби пояснити розвиток літератури залишаються безуспішними. Викликає зацікавлення також, якими методами і на яких підставах історики літератури розділяють і комбінують авторів і тексти, констатуючи існування таких сутностей, як періоди, школи, напрямки, течії та жанри. Якщо погодитися, що літературний процес – це перехід літератури з одного […]

Критика як розділ науки про літературу →  22 Жовтня, 2012

Критика як розділ загальної науки про літературу, а отже і сама ця наука – літературознавство – відіграють величезну роль у розкритті життєвого, гуманістичного змісту літератури. Тому в практиці філологічних факультетів університетів утвердилося їх спільне вивчення. Таке поєднання науково виправдане, адже видатні критики завжди були не лише теоретиками літератури, а й філософами, соціологами і т.д. Таким […]

Суахілійська література та особливості культури народів хауса в кінці ХVІІІ ст. – Частина 2 →  20 Жовтня, 2012

Суахілійська література та особливості культури народів хауса в кінці ХVІІІ ст. – Частина 1 Барабан створював ритмічну основу обрядового дійства. Роль слова (пісні) була незначною: це були якісь вигуки, підлаштовані під ритм барабана. В цих вигуків і виникав власне текст піснію Нгома – колективне мистецтво, проте поступово з загального хору виділилась група длюдей, які стали […]

Суахілійська література та особливості культури народів хауса в кінці ХVІІІ ст. →  20 Жовтня, 2012

Арабський мандрівник середніх віків Ібн Батуту відвідав узбережжя східної Африки у XIV ст; він описав міста Кілву та Момбасу. Особливості, помічені ним, це: будинки з каменю, вікна у будинках, вулиці добре розплановані, міста налічували до 12 тис. жителів. Таких міст на східному узбережжі було багато: Кілва ,Момбаса, Малінді, Пате, Ламу, Барава, Могадіто. Їх розквіт приходиться […]

Україна в рецепції Заходу і Сходу →  19 Жовтня, 2012

Опрацювавши багаті історико-документальні та мистецькі джерела, свою книжку «Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі XI–XVIII ст.» Д.Наливайко присвятив імагологічному дослідженню того, як змінювалася на Заході рецепція України в різні культурно-історичні епохи. Учений розвіяв створені й підтримувані колишніми імперськими структурами хибні уявлення про те, що Україна для Західної Європи протягом віків лишалася terra incognita, що її сприймали […]