Архів обранного тега »літературний процес«

Письменник і літературний процес →  Жовтень 15, 2012

Праця В. Даниленка «Лісоруб у пустелі: письменник і літературний процес» є нетрадиційною, подекуди провокативною спробою осмислити літературний процес, передусім український. Уже сама назва вказує на ту трохи безглузду роль, яку змушений виконувати письменник у сучасному світі. Єдиний спосіб її уникнути – інтегруватися в цей світ. Прийняти той факт, що сучасна література не стільки змагання літературних […]

Марксистська критика →  Жовтень 11, 2012

З погляду марксистської критики, література є породженням і відображенням соціально-економічних умов життя суспільства. Суспільство представляє собою діалектичну єдність класових протиріч в історичному розвиткові, а історія по суті є боротьбою класів, зокрема й ідеологічною. Література, виступаючи специфічним відображенням класової ідеології, знаходиться в процесі постійного історичного розвитку і неминуче несе на собі відбиток класової боротьби, яка супроводжує […]

Компаративістика →  Жовтень 9, 2012

Компаративістика, або порівняльне літературознавство – наукова дисципліна, яка займається виявленням міжлітературних зв’язків, зіставляючи літературні твори та явища. Вважають, що вона займає проміжну позицію між теорією та історією літератури, зближуючись то з одною, то з іншою протягом свого розвитку. Таке коливання пояснюється відмінністю об’єктів вивчення, що ділить компаративістику на два види: контактологія (ближча до історії літератури) […]