Архів обранного тега »літературознавство«

Огляд навчальних видань з порівняльного літературознавства →  18 Лютого, 2013

На батьківщині порівняльного літературознавства, у Франції, після підручника Поля ван Тіґема “La Littérature comparée” (Paris, 1931; перевидання 1951, 1961 та ін.), що вже застарів, французькі студенти користуються книжками П’єра Брюнеля, Клода Пішуа, Андре-Мішеля Руссо (переклад білоруською), Іва Шевреля та іншими навчальними виданнями, чимало з яких перекладено іншими мовами. Англомовні видання представлені у надзвичайно широкому діапазоні. […]

Предмет порівняльного літературознавства →  8 Лютого, 2013

Порівняльне літературознавство – це галузь науки, яка займається зіставленням національних літератур, вивченням безпосередніх та опосередкованих взаємин між ними, їхніх подібностей і відмінностей. Однак на відміну від історіографічного дослідження, яке має монографічний характер, об’єкт порівняльного дослідження є, як мінімум, бінарним, тобто складається з двох співвідносних складових, котрі можуть бути не лише рівновеликими, а й неоднаковими за […]

Етапи порівняльного літературознавства: Культурно-історична школа →  12 Листопада, 2012

Становлення літературної компаративістики як наукової дисципліни пов’язане і з розвитком таких історико-літературних методологічних напрямів, як біографічний метод Шарля Огюстена Сент-Бева (1804-1869) та культурно-історична школа Іпполіта Тена (1828-1893). Біографічний метод виник у добу Романтизму як спосіб вивчення красного письменства за допомогою з’ясування його зв’язків із особою митця, його життєвим і творчим характером, світоглядом та естетичними уподобаннями. […]

Етапи порівняльного літературознавства: Антропологічна теорія →  12 Листопада, 2012

Відповіді на питання, які порушили стрункість теорії запозичення, спробувала дати теорія антропологічна, чи, як її ще називали, етнографічна, або ж психологічна, засновниками якої були англієць Едвард Бернет Тайлор та шотландець Ендрю Ленґ. Е.Тайлор (1832-1917) у своїх дослідженнях «Первісна культура» (1871), «Вступ до вивчення людини і цивілізації: Антропологія» (1891) доводив, що всі народи, їхня психологія і […]

Етапи порівняльного літературознавства: Теорія наслідування →  12 Листопада, 2012

Для пояснення тих фактів, котрі не вкладалися в рамки міфологічної теорії, німецький сходознавець і санскритолог Теодор Бенфей (1809-1881) у розлогій передмові до свого двотомного видання 1859 р. німецького перекладу славетного збірника казок, байок і притч Давньої Індії «Панчатантра» («П’ять книг», III-VI ст. н. е.) запропонував теорію наслідування чи запозичення, яку ще називали міграційною, або ж […]

Методологічні засади компаративістики ХХ ст. →  12 Листопада, 2012

1954 р. на нарадах літературних компаративістів в Оксфорді (Англія) було вироблено план заснування спеціалізованої наукової організації, а 1955 р. у Венеції відбувся перший з’їзд Міжнародної асоціації порівняльного літературознавства – МАПЛ (International Comparative Literature Association – ICLA), яка об’єднала національні асоціації, що вже існували (як-от Японське національне товариство порівняльного літературознавства, засноване 1948 р., Французьке товариство загального […]

Етапи порівняльного літературознавства: Розвиток порівняльних студій в Україні →  12 Листопада, 2012

В українському літературознавстві основи порівняльного вивчення літератур заклали Михайло Драгоманов, Микола Дашкевич, Іван Франко, пізніше цю працю продовжили Володимир Перетц, Михайло Возняк, Василь Щурат, Олександр Білецький. За межами Батьківщини працювали Леонід Білецький, Святослав Гординський, Дмитро Чижевський («Історія української літератури», 1956; «Порівняльна історія слов’янських літератур», 1968) та інші вчені. У радянському літературознавстві 1930-х років компаративізм був […]

Етапи порівняльного літературознавства: Міфологічна школа →  12 Листопада, 2012

Особливо помітним стало зацікавлення культурою і літературою інших країн у XIX ст. На початку віку Й.-В. Ґете задекларував свою концепцію Weltliteratur, брати Шлеґелі пропагували романтичний критерій самобутності літератур різних епох і народів, а мадам де Сталь своєю книжкою «Про Німеччину» (“De l’Allemagne“, 1810) захоплено знайомила співвітчизників і всю Європу з німецькою літературою «Бурі й натиску». […]

Основні тенденції у розвитку літературознавства Західної Європи і США новітнього часу (1917-2012) →  10 Листопада, 2012

Вивчаючи цей розділ, неохідно пам’ятати, що розвиток літературознавства та критики країн Західної Європи і США у зазначений період відображує епоху, багату на бурхливі події, складні процеси розвитку культури та ідеологічне протистояння різних соціальних систем. Літературний процес після першої світової війни та падіння царизму в Росії набуває нових якісних рис. Отримують розвиток різні літературні напрями нереалістичного […]

Літературна теорія і критика від античності до кінця ХІІІ ст. →  24 Жовтня, 2012

Літературна теорія на сучасному культурно-історичному відрізку буття набуває відверто нових ознак та параметрів. Долаючи споконвічну фрагментарність інтелектуального мислення як такого, сучасна наукова думка взагалі прагне до набуття вимірів цілісної конструктивної моделі в усій своїй методологічній повноті. При наявній диференціації наукових галузей саме це явище можна вважати відповідним загальнонауковій тенденції новітніх часів. У разі реалізації такого […]