Архів обранного тега »літопис«

Методологічні принципи аналізу історичних джерел →  Березень 28, 2013

Абстрагуючись від конкретних дослідників, авторів історичних праць, можемо допускати, що вони при дослідженні та висвіт­ленні тих самих процесів і подій минулих часів переважно користуються однаковими джерелами, принаймні, як професійні історики знають про існування тих чи інших джерел. Незважаючи на це, їхні оцінки, інтерпретація, висновки з приводу дослід­жуваних подій часто бувають діаметрально протилежними: норманісти й антинорманісти […]

Літописи як явище українського літературного бароко (літописи Самовидця, Самійла Величка, Григорія Граб’янки) →  Лютий 4, 2013

Козацькі літописи були стилістично різноманітні: одні вели сухий перелік подій у коротких записах, а інші подавали найрозлогіші описи з роздумами й вступами. Особливістю козацького літописання було й те, що поетика бароко, з його метафоричним реченням, із грою словом, з конструюванням структур композиції, з дотриман­ням теоретичних засад, сформо­ваних і викладених у риториках, також творення історичного пи­сання […]

Другий південнослов’янський вплив у Літописі Макарія →  Вересень 30, 2011

Другий південнослов’янський вплив у Літописі Макарія Основою мови слов’яно-молдавського Літопису Макарія XV-XVI ст. є староукраїнська мова у тому вигляді, у якому вона склалась у діловому письменстві після падіння редукованих. Але крім живої мовної традиції у ньому відбитий і другий південнослов’янський вплив. З погляду розвитку тогочасної літературної мови другий південнослов’янський вплив дослідники у цілому вважають корисним. […]

“Повість минулих літ” – як джерело етнографії →  Вересень 13, 2011

“Повість минулих літ” – як джерело етнографії Найвизначнішими пам’ятками історичної літератури є давні руські літописи, які несуть у цікаві відомості про соціально-економічне, політичне та культурне життя давньої Русі. Найдавнішим літописом, що дійшов до наших днів вважається “Повість минулих літ” [3, с.42-44], автором-укладачем якої був Нестор, чернець Києво-Печерського монастиря, який довів виклад історії до 1113 р. […]