Архів обранного тега »маркетинг і реклама«

Значення інноваційних досліджень для сучасних транснаціональних корпорацій →  Вересень 21, 2015

Корпоративний сектор економіки розвивається у глибокому взаємозв’язку з продуктивними силами, що вийшли на якісно новий рівень розвитку. Технології у сфері ІТ і комунікацій, біотехнології, нанотехнології та інші новітні досягнення людства формують матеріальну базу для розвитку нового типу виробничих відносин. Відбуваються якісні зміни в характеристиці самого процесу виробництва, його організації, у відносинах між учасниками ринку, модифікується […]

Основні рекламні інструменти в сфері роздрібної торгівлі →  Червень 11, 2014

У наш час в умовах жорсткої конференції дуже складно голосно і креативно заявити про себе, про свій товар, про свої унікальні послуги. Одним з основних методів нецінової конкуренції є реклама. Реклама являє собою вплив на споживача, неособистого характеру, цілеспрямоване і інформовану, метою якого є просування товарів на ринку збуту. Важливим інструментом реклама є у будь-якій […]

Місце маркетингу у циклі діяльності туристичного підприємства →  Травень 1, 2014

Прагнення досягти успіху в підприємництві в туристичній сфері спонукає керівників організовувати в тій чи іншій формі маркетингову службу. При цьому статус підрозділу маркетингу повинен бути таким, щоб він відбувався на початку, а не наприкінці формування туристичного продукту чи послуги. Особливості організації малих підприємств (гнучкість, можливість швидкого оновлення продукції, задоволення індивідуальних запитів споживачів) забезпечують їм життєздатність […]

Способи реалізації маркетингових комунікацій на торговому підприємстві →  Березень 12, 2014

Ідея інтеграції маркетингових комунікацій, введена американським економістом Доном Шульцем ще в 1987р., виходить з необхідності підпорядкування всіх видів комунікативного впливу єдиної мети та вирішення конкретного завдання. Поява інтегрованих маркетингових комунікацій обумовлено зростанням конкуренції на світовому рівні, розвитком технічного прогресу і появою більш інформованих покупців. Ефективні комунікації з споживачами стали ключовими факторами успіху будь-якої організації. Завершення […]