Архів обранного тега »менеджмент«

Способи вдосконалення сучасного механізму управління компанією →  Червень 15, 2013

Головна відмінна риса функціонуючих сьогодні підприємств полягає в тому, що вони діють в постійно мінливих економічних умовах. У зв’язку з цим можливо порекомендувати такі методи ефективного управління підприємством: Стратегічні цілі: 1. Підвищення операційної ефективності системи управління існуючим підприємством. 2. Побудова комплексної програми реструктуризації підприємства з метою максимізації економічної доданої вартості, очікуваної від реалізації даної програми. […]

Гуманістичні принципи менеджменту, орієнтованого на ринок →  Березень 14, 2013

Сьогодні, в епоху створення глобального інформаційного, економічного, культурного простору, цінності гуманізму не тільки не втрачають свого значення, але і переживають нове народження. Стосовно економіки можна сказати, що бізнес настільки є гуманним, наскільки цінується в ньому, на всіх його етапах, людина. Соціальна відповідальність стає невід’ємною характеристикою менеджменту, орієнтованого на ринок, який поширює маркетингові принципи на всі […]